Aannemer vindt schat in Herent

Romeinse Muntschat-3Bij de aanleg van een verkaveling in de buurt van de Kouterstraat in Herent vonden archeologen een aantal historische overblijfselen. Projectontwikkelaar Novus is erg opgetogen: "De opgravingen hebben de werken niet of nauwelijks vertraagd en bovendien blijken de vondsten van een aanzienlijke cultuurhistorische waarde", zegt Joeri Marannes van Novus Projects. "Eigenlijk bouwt Novus verder op een terrein met een rijke geschiedenis."

Luc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van Novus projectontwikkeling gaf opdracht aan het archeologisch bedrijf BAAC Vlaanderen om het terrein voorafgaand aan de aanleg van de verkaveling te onderzoeken. "Tijdens dit onderzoek werd een stoffen buidel gevonden met daarin 99 zilveren munten", zegt Joeri Marannes. "Aan de hand van onder andere de beeltenissen van Romeinse keizers kon de vondst voorlopig gesitueerd worden in de derde of vierde eeuw na Christus."

De datering van de muntschat laat vermoeden dat het om een ‘spaarschat’ gaat: geld dat door de eigenaar niet gebruikt werd voor financiële transacties, maar dat angstvallig verborgen werd ter vrijwaring van zijn rijkdom. "Dit kan kloppen met een periode waarin het Romeinse rijk getroffen werd door de ene financiële crisis na de andere. Om dezelfde reden werd ook het zilvergehalte in de munten steeds maar kleiner. De oorspronkelijke eigenaar probeerde aldus zijn financiële toekomst veilig te stellen."

Naast de muntschat werden er ook nog vermoedelijke restanten aangetroffen van een legerkamp van de prins van Oranje uit zeventiende eeuw. Er waren ook sporen van gebouwen uit de IJzertijd, aardewerk, gebruiksvoorwerpen, musketkogels en schrapnels. Alle vondsten omspannen een periode tussen 1000 voor Christus en de Tweede Wereldoorlog.