werkschakelpunten-cleo-kinnaer Foto: RR

Acerta Consult zet schouders onder Werkschakelpunt Leuven  

VDAB en VLAIO hebben Werkschakelpunten in het leven geroepen, een innovatief concept waarbij werknemers die om welke reden dan ook niet meer passen in de functie waar ze zitten, terug aan een passende job worden geholpen vóór er sprake is van ontslag, tijdelijke werkloosheid of ziekte. Met andere woorden een transitie werk-naar-werk. Acerta Consult engageerde zich om gedurende twee jaar de schouders te zetten onder twee van de vier actieve Werkschakelpunten, waaronder het Werkschakelpunt Leuven.

Wat doe je als jouw transportbedrijf omschakelt van fossiel naar elektrisch en niet al je mensen kunnen daarin mee? Wat doe je als het werk in de keuken van jouw zorginstelling voor een medewerker fysiek te zwaar wordt? Wat doe je met een oudere werknemer die aangeeft de zin in het werk wat te zijn verloren? Wat doe je als iemand uit een lange afwezigheid terugkeert en dat werk is ondertussen tot ieders tevredenheid overgenomen door een collega? Werkschakelpunten zorgen ervoor dat als een job niet meer past, het niet tot een ontslag vanuit de werknemers of de werkgever hoeft te komen. Voor bedrijven met een (tijdelijke) mismatch gaan Werkschakelpunten op zoek naar oplossingen: intern of extern, tijdelijk of permanent, voltijds of deeltijds. Acerta Consult zet zijn schouders onder het Werkschakelpunt Leuven.

“Zodra werkgever en werknemer akkoord zijn, bieden wij via het Werkschakelpunt begeleiding, ondersteuning en oplossingen op maat aan om de werknemer de transitie te laten maken naar ander werk”, legt Cleo Kinnaer, projectverantwoordelijke werkschakelpunten uit. “Met de Werkschakelpunten kunnen we bijvoorbeeld bedrijven helpen piek- en dalmomenten te overbruggen. Dit kan verschillende vormen aannemen: werkgevers die werknemers delen, een tijdelijke detachering, uitwisselstages... elke case is anders. De rode draad is dat ontslag wordt vermeden, dat mensen niet eerst in de werkloosheid hoeven te vallen voor ze weer een job hebben die hen past.”

De Werkschakelpunten analyseren elke case en leiden de vragende partij toe naar een geschikte dienstverlener. De werknemer kan ondersteuning krijgen bij o.a. heroriëntering, het opleidingsaanbod, de zoektocht naar een andere job, advies rond solliciteren.  Duurzame loopbanen zijn bij Acerta een belangrijk thema, omdat dat de manier is voor werkgevers om bij te dragen aan de verhoging van de werkzaamheidgraad. Werkschakelpunten is daar een mooie toepassing van.

Werkschakelpunt Leuven heeft al een klankbordgroep, nu nog een netwerk

Bij het Werkschakelpunt Leuven startte Acerta Consult een klankbordgroep op, met daarin lokale bedrijven en sectorfederaties, om het concept verder te optimaliseren.

Cleo Kinnaer: “Zo leerden wij bijvoorbeeld dat er bij werkgevers soms schroom is om het idee van een (tijdelijke) andere job aan te kaarten bij de werknemer. Of we merkten dat werkgevers nog te weinig bekend zijn met bijvoorbeeld jobcrafting. Als werkschakelpunt hebben we dus ook een sensibiliserende rol te spelen. De volgende stap is dat we rond Werkschakelpunt Leuven een netwerk willen opzetten van werkgevers die er wel wat in zien om niet alleen te kijken binnen de eigen bedrijfsmuren maar ook daarbuiten. Nu werken we nog veel ad hoc. Bij deze dus de oproep aan werkgevers uit het Leuvense: ben je bereid je met andere werkgevers te verenigen in een netwerk voor het optimaal inzetten van medewerkers? Laat het ons zeker weten. Hier valt samen winst te boeken."

(lees verder onder de foto)

 

Talenten delen

Momenteel bestaan er in Vlaanderen vier Werkschakelpunten. Eén in Leuven, één aan de kust die voor de gehele regio West-Vlaanderen opereert. Voor de Oost-Vlaamse kant bevinden er zich nog vestigingen in Aalst en Gent, meldt Kinnaer. “Gedurende deze pilootfase van twee jaar is het de bedoeling om vooral in deze regio’s te gaan sensibiliseren en effectief werk-naar-werktransities uit te voeren. Als dat succesvol blijkt, is het de bedoeling om dit initiatief ook uit te rollen in onder meer Antwerpen en Limburg, en in een volgende fase nog meer vorm te geven.”

De kracht van het nieuwe concept zit hem in het hyperlokale aspect, zegt Kinnaer. “Werknemers willen tijdelijk van bedrijf ruilen op voorwaarde dat die zich in de buurt van de huidige werkgever bevindt”, klinkt het. “Daarom dat we ons nu voornamelijk op Leuven toespitsen. Aanvragen van daarbuiten zijn uiteraard mogelijk, maar die nemen we er extra bij, daar gaan we dus niet proactief te werk.”

Rijst de vraag of bedrijven al dan niet met behulp van hun eigen HR-afdeling naar een werkbare oplossing kunnen zoeken, zonder dat ze daarvoor beroep moeten doen op een externe firma. “In de praktijk merken we echter dat die interne jobmobiliteit bij veel bedrijven geen schering en inslag is”, zegt Kinnaer. “Nog te vaak wordt er, als er geen match of fit meer is tussen de werknemer en zijn functie, vrijwel meteen overgegaan tot ontslag. Omdat we dat net absoluut willen vermijden, werden de Werkschakelpunten in het leven geroepen.”

“Daarnaast zien we dat bedrijven die wel actief werk maken van een overstap naar een andere functie of jobcrafting toepassen, bijna nooit naar externe bedrijven kijken om een werknemer elders op hun pootjes terecht te laten komen. Ze blijven steeds binnen hetzelfde bedrijf, waardoor je al snel op bepaalde limieten botst. Wij proberen een poule van lokale bedrijven te creëren waarin werkgevers hun talenten met elkaar kunnen delen, wat maakt dat er plots veel meer opties open komen te liggen. Zowel voor de werkgever als de werknemer die een andere invulling zoekt, is dit een win”, aldus Cleo Kinnaer van Acerta Consult.