Air Liquide bouwt semipubliek waterstoftankstation

TIE ROEFSVlaams-Brabant beschikt weldra over een eerste semipubliek waterstoftankstation. Het provinciebestuur verleende Air Liquide Advanced Business een milieuvergunning voor de uitbating van zo’n station in Zaventem. Air Liquide plant de bouw en exploitatie aan de Leuvensesteenweg, op een perceel van Toyota Motor Europe. De Japanse autoconstructeur is voorlopig de enige klant maar op termijn wordt het ook publiek toegankelijk.

“Waterstofvoertuigen zijn in wezen elektrische voertuigen, voorzien van een kleine batterij”, zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. “De batterij krijgt stroom door middel van een brandstofcel. Hiervoor wordt waterstofgas verbruikt en water geproduceerd. Er zijn geen schadelijke luchtemissies van deze voertuigen. Een ander aanzienlijk voordeel van deze voertuigen is dat ze zeer stil zijn, omdat ze niet met een verbrandingsmotor werken. Dit draagt, zeker in een stedelijke omgeving, bij tot een stillere leefomgeving.”

In eerste instantie zal Toyota de enige klant zijn van dit tankstation. Het bedrijf krijgt een eigen diensttoegang. Naarmate voertuigen op waterstof commercieel verkocht worden, kan dit station onmiddellijk door externe klanten gebruikt worden. Ook autobussen op waterstof kunnen er tanken. De uitbater heeft zowel op vlak van distributie van allerhande gassen als exploitatie van waterstofstations wereldwijd een stevige expertise opgebouwd.

“De omgeving moet niet vrezen voor gevaar”, zegt Roefs. “Er werd een bijbehorende veiligheidsstudie gemaakt. Alle maatregelen die hieruit naar voor kwamen, moeten onverwijld genomen worden. Zo is er permanente camerabewaking gepland. Op strategische plaatsen dient er permanente waterstofgasdetectie aanwezig te zijn en er is een duidelijk aanwezige noodstop. De installaties dienen extra te worden beveiligd tegen mechanische impact van voertuigen en vandalisme.”