jannie haek Foto: Belgaimage

Directie Nationale Loterij blijft achter Jannie Haek staan

De directeurs van de Nationale Loterij blijven CEO Jannie Haek steunen. Dat laat het overheidsbedrijf woensdag weten, daags na het afspringen van een bemiddelingsprocedure met de vakbonden over het gedrag van de topman.

Het directiecomité van de Nationale Loterij bestaat naast Haek nog uit de operationeel, verkoops-, technologie-, marketing- en financieel directeurs van het bedrijf. Dat kreeg woensdag het verslag van de bemiddelaar te horen over het dinsdag afgesprongen overleg met de vakbonden.

Volgens de Nationale Loterij bevestigde het directiecomité zijn steun voor Haek. “Sinds zijn aanstelling in 2013 heeft de heer Haek blijk gegeven van sterk leiderschap en een strategische visie die de Nationale Loterij in staat heeft gesteld om haar positie te bestendigen in steeds veeleisendere marktomstandigheden, dit door trouw te blijven aan haar waarden”, luidt het in een schriftelijke mededeling. “We blijven overtuigd van de capaciteiten van de heer Haek om onze organisatie naar de toekomst te leiden. We zijn ervan overtuigd dat we door dialoog, wederzijds respect en samenwerking kunnen blijven bloeien als een verantwoordelijke en innovatieve organisatie voor onze spelers, voor de maatschappij in het algemeen en voor onze medewerkers in het bijzonder.”

Tijdens de raad van bestuur van komende dinsdag zal het comité “initiatieven voorstellen, zowel wat betreft de communicatiestijl van de heer Haek als de andere onderwerpen die tijdens de bemiddeling werden besproken”, luidt het. Daarbij is sprake van “respect voor de sociale dialoog binnen de geëigende organen van het bedrijf”.

Bemiddelingsprocedure

In maart ging de bemiddelingsprocedure van start op vraag van de vakbonden. Die waren enerzijds misnoegd over het moeizame sociale overleg bij de Nationale Loterij en anderzijds over het gedrag van Haek. Ze verweten hem onder andere “onaanvaardbaar verbaal geweld” tegen het personeel en “overmatig alcoholgebruik”.

De bemiddeling is dinsdag echter afgelopen zonder akkoord. De Nationale Loterij zegt dat Haek zich daarbij wel meermaals verontschuldigd zou hebben “voor zijn communicatiestijl die door ongepast woordgebruik of door de gebruikte toon, kan overkomen als intimiderend, onaangepast en kwetsend”. Hij zou ook beloofd hebben daaraan te werken.

LEES OOK. Bemiddeling over gedrag CEO Nationale Loterij Jannie Haek mislukt

De vakbonden gaven echter aan dat “het vertrouwen volledig weg” is. Volgens Kelly De Wilde van ACV Openbare Diensten deed er zich tijdens de laatste vergadering ook een nieuw incident met Haek voor: een “uithaal” van de CEO, “boven het normale geluid”, waardoor de vakbondsvertegenwoordigers zich aangevallen voelden. “Hij blijft een probleem vormen. Ondanks meerdere vergaderingen, blijft hij in de ontkenningsfase zitten”, zei dan weer Jean-François Lemaire, federaal secretaris bij ACOD Overheidsdiensten. “Hij schuift zijn fouten in de schoenen van zijn medewerkers en blijft duidelijk een toxische manager.”

De Wilde gaf aan dat de vakbonden niet het ontslag eisen zouden eisen van Haek. “We laten de keuze aan de directieraad”, luidde het.