Afbeelding3 David Nijs wil zich nu meer toeleggen op zijn politieke partij. Foto mdt

Ondernemer David Nijs stopt met Leuvense brasserie na geschil met brouwerij

LEUVEN, HAACHT - Brasserie Den Beiaard, op het Leuvense Ladeuzeplein, zal niet meer openen onder het bewind van uitbater David Nijs. Nadat het pand acht jaar heeft gehuurd van Brouwerij Haacht wil Nijs zijn huurwaarborg niet betalen, waardoor hij definitief moet vertrekken. De brouwerij zoekt alvast een opvolger.

Op maandag zaten er nog klanten gezellig te eten maar op dinsdagochtend om 9 uur sloot Den Beiaard. Het was volgens uitbater David Nijs met pijn in het hart maar hij is het naar eigen zeggen beu om te strijden voor zijn zaak. “Natuurlijk is dit jammer voor mij, het personeel en de klanten, maar ik wilde absoluut niet toegeven aan Brouwerij Haacht”, zegt Nijs.

“De brouwerij is de eigenaar van het pand, maar doet niets aan de gebreken. Er is geen luifel, er zijn geen tapkranen, geen deftige koelkasten en de wc’s zijn beschimmeld. Het is café-onwaardig, zo kun je eigenlijk geen mensen ontvangen. Ik heb er acht jaar voor gestreden en we zijn nu 400.000 euro verder, maar eigenlijk is er door de jaren heen niets veranderd.”

Veel tranen

Een vrederechter oordeelde dat er sprake is van achterstallige huur en dat ook de huurwaarborg betaald moet worden. Dat weigert Nijs te doen, waardoor hij via een brief te horen kreeg dat hij op dinsdagochtend het pand leeg en ordentelijk moest achterlaten. “Het was eigenlijk David versus Goliath, maar ik heb me aan de afspraken gehouden en het gebouw opgeruimd. Dat was voor mij geen probleem”, aldus nog Nijs.

“Of ik een nieuwe zaak wil overnemen? De komende twee jaar alvast niet. Ik focus me op mijn visrestaurant Coquille & Caviar aan de Bondgenotenlaan, en op mijn politieke carrière bij mijn nieuwe partij Leef. Ik ga Den Beiaard missen, maar vooral ook de klanten en het personeel. De laatste dag vloeiden er veel tranen”, besluit Nijs.

Brouwerij Haacht “betreurt dat er in uitzonderlijke gevallen huurders uit een zaak gezet moeten worden. Als onafhankelijke en familiale brouwerij beschouwen we dit altijd als een allerlaatste maatregel. Het familiale karakter maakt deel uit van het DNA van onze brouwerij. Daarom streven we in al onze contacten met onze huurders naar het uitbouwen van een langetermijnpartnerschap”.

Ook in dit specifieke geval heeft de brouwerij naar eigen zeggen “alle mogelijke stappen gezet en initiatieven genomen met de bedoeling om een langetermijnpartnerschap aan te gaan dat voor beide partijen een succesverhaal moest worden”. De brouwerij stelt “tot onze spijt vast dat dit hier niet mogelijk is gebleken”.

Alle troeven

Dat het pand volgens Nijs verschillende gebreken zou hebben, wordt door de brouwerij tegengesproken. “Den Beiaard is een zogenaamde hoofdhuur van onze brouwerij. We hebben er dus als brouwerij zelf alle belang bij dat de infrastructuur in goede staat verkeert. De feiten zijn wat ze zijn en de vrederechter heeft een uitspraak gedaan over de grond van de zaak. Die gaat over achterstallige huurgelden en een niet betaalde huurwaarborg. Het is juist dat dergelijke bedragen snel oplopen.”

De brouwerij zoekt nu een nieuwe horeca-ondernemer voor Den Beiaard. “Het heeft altijd bekendgestaan als een goed draaiende zaak, ze beschikt over alle troeven om dat in de nabije toekomst opnieuw te zijn.”