https___static.nieuwsblad.be_Assets_Images_Upload_2023_03_13_9dcbf4aa-5297-4085-9e99-f7d1cb37f4e7 Foto if/hsb

Stad gaat op zoek naar ontwerpteam voor een van laatste woonuitbreidingsgebieden

WIJGMAAL - De stad Leuven, het AGSL en sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal gaan op zoek naar een ontwerpteam voor het zuidelijk deel van het woonuitbreidingsgebied aan de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal vorm te geven. Daar komen een 90-tal sociale woningen, een 35-tal budgethuurwoningen, een ontmoetingscentrum en een buurtpark.

“De site gelegen tussen de Wakkerzeelsebaan, Baron Descampslaan en Kroonstraat in Wijgmaal is samen met de site aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee het laatste grote woonuitbreidingsgebied in Leuven”, klinkt het bij de stad Leuven. En dus wil de stad er goed gebruik van maken om haar aantal sociale- en betaalbare woningen op te krikken.

In maart vorig jaar werd al een masterplan opgemaakt, dat de krijtlijnen van de plannen bepaalde. “Nu is het tijd voor de volgende stap”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). “We gaan op zoek naar een ontwerpteam om het stuk ten zuiden van de spoorweg te ontwikkelen. Er komen een 90-tal sociale woningen en een 35-tal budgethuurwoningen die we aan een lagere huurprijs dan de marktprijs zullen verhuren aan wie moeilijk terechtkan op de private huurmarkt.”

Op de site – zo’n 4 hectare groot – komen verschillende soorten appartementen. Zowel aan grote als kleine gezinnen wordt gedacht. “Zoals bepaald in het masterplan tellen de gebouwen maximaal vier bouwlagen. Bovendien zijn de ambities voor de nieuwe gebouwen op het vlak van duurzaamheid hoog. Zo plaatsen we zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers om de woningen te verwarmen en van elektriciteit te voorzien. Daarnaast stimuleren we het gebruik van fossielvrije bouwmaterialen. Er komt een ontmoetingscentrum en een buurtpark met aandacht voor biodiversiteit, recreatie, sport en spel, toegankelijk voor bewoners en omwonenden”, aldus Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal.

Tunnel onder spoorweg

Het wordt bovendien een autovrije wijk met nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers. Bewoners zullen ondergronds kunnen parkeren en bezoekers parkeren aan de rand van de site. Het masterplan voorziet ook een tunnel onder de spoorweg en de afsluiting van de overwegen aan de Wakkerzeelsebaan en de Baron Descampslaan. Spoorwegbeheerder Infrabel kan voorlopig nog geen concrete timing geven voor de uitvoering van deze werken.

AGSL, Dijledal en stad Leuven gaan vanaf april op zoek naar een ontwerpteam via een procedure voor overheidsopdrachten. De gunning is voorzien voor eind dit jaar, waarna het opstellen van de plannen kan beginnen. Volgens de huidige planning starten AGSL en Dijledal tegen het einde van 2026 met de bouw van de woningen.

Het noordelijk deel van het ontwikkelingsgebied – boven de spoorweg – wordt voorlopig niet opgenomen in de ontwerpplannen. Daarvoor is eerst nog een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. De stad bereidt dit momenteel voor. Wel komt er in 2024 ook een participatietraject met de huidige buurtbewoners voor de inrichting van het openbaar domein tussen de nieuwe gebouwen.