Bedrijvenzone Buda De verschillende partners willen van Buda een ambitieuze en aangename werkomgeving maken. Foto: BELGA

Studie brengt kansen en uitdagingen voor bedrijvenzone Buda in beeld

De optimalisatiestudie over de bedrijvenzone Buda in Vilvoorde, Machelen en Brussel is afgerond. Hiermee liet de provincie Vlaams-Brabant de kansen, knelpunten en uitdagingen voor deze bedrijvenzone in kaart brengen. Concrete acties moeten nu zorgen voor een grootscheepse opwaardering.

Buda is de historisch gegroeide bedrijvenzone langs het kanaal Brussel-Willebroek en de spoorlijn Brussel-Antwerpen. Deze zone strekt zich uit over de gewestgrens tussen Brussel en Vlaanderen en over de grenzen van Vilvoorde, Machelen en Brussel. Het gebied heeft een rijke geschiedenis en was tot ver in de 20ste eeuw een trekpleister voor zware industrie.

Onsamenhangend geheel

De zone van ongeveer 200 hectare groot raakte in verval na de sluitingen van Renault en Cokeries de Marly. Tegelijk bleven heel wat kleinere bedrijven hun werkzaamheden verder zetten of verliep de overgang naar andere activiteiten eerder ‘organisch’, zonder grote aanpassingen aan de omgeving. Dit maakte van Buda een onsamenhangend geheel dat het imago niet ten goede kwam.

Om de verschillende ambities voor het gebied te stroomlijnen en kansen te benutten, liet de provincie Vlaams-Brabant een studie uitvoeren en de resultaten liggen nu op tafel.

Met een visie op de ontsluiting, de groenstructuur en de activiteiten geeft de studie nu een divers gamma van optimalisatievoorstellen. Dit zijn suggesties voor alle partners die actief zijn op het terrein om Buda een stapje dichter bij de gewenste toekomst te brengen.

Inspirerend verhaal

Diverse acties moeten zorgen voor de opwaardering van een aantal concrete plekken, voor de reconversie van onderbenutte percelen, de heraanleg van wegen, de aanleg van fietspaden, het openleggen van stukken van waterlopen, het investeren in een groenere omgeving.

“Dankzij deze studie kunnen we nu aan de slag gaan en een sterk fundament leggen voor de opwaardering van de bedrijvenzone Buda”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “We hopen nu dat onze partners in deze visie een inspirerend verhaal vinden en hefbomen om van Buda een ambitieuze en aangename werkomgeving te maken.”

In dezelfde richting

De opwaardering van een historisch gegroeid ruimtelijk weefsel is complex en kan alleen succesvol zijn als de partners samen aan hetzelfde zeel trekken. Tijdens de studie werd dan ook veel tijd geïnvesteerd in het samenbrengen van overheden, het middenveld, grondeigenaars en bedrijven.

“Ook nu zal het belangrijk zijn dat de partners blijven samenkomen en met de neuzen in dezelfde richting staan om tot actie te komen“, besluit gedeputeerde Tom Dehaene. “Daarom zullen we, samen met de stad Brussel, ook het komende jaar de bestaande intergewestelijke samenwerking van BUDA+ verder coördineren.”