Duurzaam ondernemen

Trustmedia lanceert AI-tool die duurzaamheidsrapporten van Belgische bedrijven toont

Vanaf vandaag kunnen stakeholders de duurzaamheidsinformatie van Belgische bedrijven raadplegen via een nieuw AI-platform van Trustmedia: ESG District. In het platform wordt alle informatie over duurzaamheid gecentraliseerd, met AI-assistent die toelaat om snel tot de nodige inzichten te komen.

Klanten, investeerders, leveranciers, gebruikers, beleggers of werknemers: veel mensen hebben belang bij het kennen van duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven. Naast een jaarlijks overzicht, dat binnenkort Europees verplicht wordt, wil Trustmedia, de advertentieregie van De Tijd / L'Echo, met hun nieuwe platform die informatie breder en toegankelijker ter beschikking stellen.

Geen onleesbare, lijvige verslagen meer, maar wel eenvoudigere inzichten in de duurzaamheid van bedrijven. Dat wil Trustmedia aanbieden met hun nieuwe AI-assistent op het ESG District platform.

“Uit gesprekken met bedrijfsleiders blijkt dat heel wat bedrijven veel investeren in hun rapportage, zonder dat ze er veel uit terugkrijgen", zegt Mediafin-CCO Hans De Rore. "Bedrijven worstelen om hun duurzaamheidsinitiatieven gecommuniceerd te krijgen naar de buitenwereld en ons onderzoek toont duidelijk aan waarom."

"Via de mogelijkheden van AI speelt ESG District daarom in op de specifieke behoeften van gebruikers en bedrijven. Zo kan de AI Assistent vergelijkingen maken tussen verschillende bedrijven binnen een bepaald thema, maar even goed de relevante info voor een specifieke stakeholder uit een rapport kernachtig samenvatten. Dat is baanbrekend in de wereld van duurzaamheidsrapportage", besluit De Rore.