Boring day

Vlaams-Brabant Vlaamse koploper in tijdelijke werkloosheid

Boring day
Boring day

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontving in de eerste vijf maanden van dit jaar 27.400 aanvragen om werknemers tijdelijk werkloos te stellen wegens overmacht. Dat is een forse stijging in vergelijking met de 23.266 aanvragen in dezelfde periode van vorig jaar. In Vlaanderen is Vlaams-Brabant van de vijf provincies de trieste koploper, met 1.029 extra aanvragen.

Een groot deel van de toename kan verklaard worden door de gevolgen van de terrorismedreiging en de aanslagen van 22 maart. Naar aanleiding van die aanslagen besliste minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een tijdlang automatisch te erkennen. Nadien werd die periode verlengd tot 30 september 2016. De minister beschikt niet over aparte cijfers voor de horeca naar het aantal aanvragen wegens overmacht.

In de eerste vijf maanden van 2016 ontving de RVA 13.353 mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek, tegenover 10.149 in dezelfde periode vorig jaar. De stijging deed zich ook hier na Brussel (van 2.767 naar 4.952) vooral voor in Leuven-Vilvoorde (van 586 naar 1.018).