dumolin christian 2

Callcenters van Christian Dumolin moeten mutualiteiten helpen bij het traceren

KORTRIJK - De federale overheid verwacht in de strijd tegen de onzichtbare vijand veel van zogenaamde contact tracing. De ziekenfondsen, KPMG en een aantal callcenters hebben daartoe een consortium opgericht. Drie callcenters, waarvan Christian Dumolin eigenaar is, moeten de opdracht mee tot een goed einde brengen. Het gaat om IPG Contact Solutions  (het belangrijkste Belgische callcenter), In2com en Call-IT. De drie bedrijven ressorteren onder de koepelholding Koramic2Engage.

Christian Dumolin, voorzitter van Koramic2Engage, zegt gelukkig te zijn dat dit consortium op korte termijn kon worden opgezet. "De contacten met de mutualiteiten en KPMG zijn zeer efficiënt verlopen", aldus Dumolin. "Voor alle deelnemers aan dit cruciale project is dit het bewijs dat het algemeen belang voorrang heeft op het particulier belang. Enkel met deze ingesteldheid kan een uitzonderlijk gezondheidsproject van deze omvang naar behoren gerealiseerd worden. De sector van de contact centers heeft een gedegen ervaring en kan een beduidende toegevoegde waarde bieden bij het oplossen van de huidige problematiek, in aanvulling van de specifieke kennis van de ziekenfondsen. Samen met de ziekenfondsen en KPMG als onderaannemer zullen de contact centers zich maximaal inzetten voor het welslagen van deze, voor de Vlaamse bevolking, uitermate belangrijke opdracht."

Omwille van de omvang van deze opdracht en het feit dat dit project zeer snel moet opgestart worden, heeft IPG er voor gekozen om niet alleen een beroep te doen op haar zusterbedrijven In2com en Call-IT, maar om ook samen te werken met drie andere solide contact centers in Vlaanderen, met name Yource, Callexcell en N-Allo. Ze hebben gezamenlijk een consortium gevormd als equal partners en zullen zich inzetten om samen met de ziekenfondsen en KPMG als onderaannemer deze opdracht kwalitatief te vervullen.