Fluxys De Croo

Fluxys bevestigt de rol van Zeebrugge als schakel in de energietransitie en de bevoorradingszekerheid

ZEEBRUGGE - Infrastructuurpartner Fluxys Belgium is gestart met de aanleg van de eerste pijpleiding met een dubbel doel. Deze pijpleiding tussen Zeebrugge en Brussel, vergroot in eerste instantie fors de capaciteit voor de bevoorradingszekerheid van België en de buurlanden, vooral dan Duitsland (herinner het bezoek van bondskanselier Olaf Scholz twee maanden terug). Daarnaast is deze leiding ook gebruiksklaar om waterstof - de energiebron van de toekomst - te transporteren. In deze fase hangt aan de investering een prijskaartje van 135 miljoen euro. Premier Alexander De Croo en Minister van Energie Tinne Van der Straeten kwamen dinsdag de werken inspecteren op het terrein.

Volgens Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium moet de opgestarte werf zowel de energietransitie versnellen als de bevoorradingszekerheid inzake energie versterken.

Gezien de nieuwe bevoorradingssituatie in Europa, met een verschuiving van de gasstromen die nu voornamelijk van west naar oost lopen, was snel schakelen de boodschap voor deze nieuwe pijpleiding. De verdubbeling van de leiding verhoogt de vervoerscapaciteit vanuit Zeebrugge met 15 Gwh/h, het equivalent van de energieproductie van 15 kernreactoren.

Fluxys anticipeert daarmee op de verhoogde stromen van west naar oost, en vermijdt zo dat er een flessenhals ontstaat verderop in het netwerk. Een verhoging van de vervoerscapaciteit van west naar oost staat ook centraal in de Europese plannen en in het winterplan van de federale regering.

Europese hub

Maar deze pijpleiding is ook de eerste concrete stap in de ambitie van Fluxys om de energietransitie te versnellen. De leiding is volledig toekomstgericht, en kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van waterstof. Dit maakt deel uit van onze plannen om ons netwerk geleidelijk te herbestemmen en uit te breiden om waterstof te vervoeren. Daarmee draagt Fluxys bij tot de Belgische federale waterstofstrategie die van ons land een Europese waterstofhub moet maken.

Door hetzelfde tracé te gebruiken als de bestaande pijpleiding, optimaliseert Fluxys het gebruik van de (schaarse) ruimte en wordt de impact van de werken op mens en natuur tot een minimum herleid. “Ons land heeft tijdens de energiecrisis nooit bevoorradingsproblemen gekend", zei premier Alexander De Croo. "We zetten onze investeringen verder om onze bevoorradingszekerheid veilig te stellen. Met deze investering versterken we ons net maar we dragen ook bij aan de bevoorradingszekerheid van heel Europa. We zetten maximaal in op transitie. Naast een nieuwe offshore-zone (op zee) zorgen we ervoor dat onze pijpleidingen ook waterstof-proof zijn. Deze transitie zorgt voor minder CO2-uitstoot en past volledig binnen onze ambitie om België klimaatneutraal te maken.”

Multifunctioneel netwerk

Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie, wees er van haar kant op dat deze werf de bevoorrading van België en onze buurlanden versterkt en een antwoord biedt op de verhoogde stromen vanuit het westen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. "Gelijktijdig realiseren we de energietransitie door de pijpleiding future-proof te maken voor hernieuwbare waterstof", zei Van der Straeten nog. "Op deze klimaatwerf worden eerste kilometers van waterstofsnelweg aangelegd om hernieuwbare waterstof tot bij onze zware industrie te krijgen, die verantwoordelijk is voor 30% van de CO2- uitstoot. Na de eerdere beslissing om wind op zee te verdriedubbelen is dit opnieuw een belangrijke mijlpaal en cruciaal om onze energie-intensieve industrie te vergroenen.”

foto: Mediahuis/Het Nieuwsblad