Ieper spreuk Iepers

Ieper, Alveringem en Zwevegem weten best waar de klepel hangt

IEPER - West-Vlaamse steden en gemeenten kregen in 2020 samen 645 miljoen euro subsidies van Vlaanderen. De stad Ieper haalt daarbij het meest succesvol subsidies binnen, Alveringem en Zwevegem volgen. “We geloven in de kracht van onze lokale besturen die dicht bij de burgers en bedrijven beleid kunnen voeren. Om hun taken goed te doen, moeten we hen financieel ondersteunen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) die de cijfers onderzocht en opvroeg bij de Vlaamse regering.

 

Voor maar liefst 97% van de centen moeten lokale besturen zich niet verantwoorden. Ze krijgen die op de rekening gestort. De autonomie van onze gemeentebesturen is voor ons cruciaal", aldus Warnez. "We vertrouwen hen en willen daarvoor geen overtollige administratie vragen. Het kan nóg beter, maar we willen de administratieve overlast zoveel mogelijk beperken.

Daarnaast kent Vlaanderen ook projectsubsidies toe die lokale besturen bij het werken aan een specifieke beleidsdoelstelling ondersteunen. “Voor West-Vlaanderen gaat dit vorig jaar om 20 miljoen euro. Het gaat over middelen voor specifieke projecten zoals het vergroenen van de dorpskern of het verkeersveilig maken van schoolomgevingen”, vertelt Brecht Warnez.

Ieper subsidiekoning

Ieper is het meest succesvol in het aantrekken van Vlaams geld en haalde ruim 3 miljoen euro ofwel 88 euro per inwoner naar de stad. Het valt op dat niet de grootsteden het best scoren want in Alveringem is dit 66,94 euro per inwoner. In Zwevegem is dit 1,5 miljoen euro of 59,20 euro per inwoner.

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben deze legislatuur resoluut de kaart van de lokale besturen getrokken. “In vijf jaar tijd zullen we 1,4 miljard euro extra aan de lokale besturen geven. Voor West-Vlaanderen is het belangrijk dat we daarbij jaarlijks 124 miljoen euro extra aan de gemeenten met veel open ruimte geven omdat die veel uitdagingen hebben. Die open ruimte is ook wat onze provincie typeert en die moeten we blijven waarderen”, sluit Brecht Warnez af.