Unizo Maeseele Jef

Jef Maeseele leidt voortaan de dans bij Unizo West-Vlaanderen

BRUGGE - Jef Maeseele, zaakvoerder van het consultancybureau Anago, volgt Steve Ronse op als voorzitter van Unizo West-Vlaanderen. Maeseele werd op 1 oktober 2020, op de eerste bijeenkomst van de nieuw samengestelde raad van bestuur van Unizo West-Vlaanderen, verkozen voor een periode van 3 jaar.

Jef Maeseele (1961) woont in Izegem, is vader van twee en grootvader van vier. Na ervaring te hebben opgedaan in de publieke sector (streekontwikkelingsintercommunale Leiedal) startte hij een succesvolle carrière als consultant bij het Zweedse Mercuri Urval. Bij deze internationale HR-speler werd hij verantwoordelijk voor een aantal grote industriële accounts en enkele internationale publieke organisaties . In 2002 besloot Maeseele zijn eigen weg te gaan en stichtte hij Anago, een adviesbureau gespecialiseerd in human resources in combinatie met business strategie.

Daarnaast is Jef Maeseele een Unizo-man in hart en nieren, met heel wat bestuurservaring in verschillende geledingen van de organisatie. Zo is hij sinds 2013 voorzitter van Unizo Izegem en was hij al lid van de provinciale raad van bestuur van Unizo West-Vlaanderen. "Unizo is een vlag die vele ladingen dekt", zegt Jef Maeseele. "Als belangenbehartiger, als ontmoetingsplaats voor al wie een eigen zaak runt, als bron van informatie en steun. We zijn een sterke en krachtdadige organisatie van, voor en door ondernemers."

Nieuwe speerpunten

Gevraagd naar zijn speerpunten voor de komende periode antwoordt Maeseele dat hij vooral wil inzetten op het connecteren. "Bij ondernemers is er een immense drang om terug buiten te komen, om elkaar te zien, ervaringen te delen en samen een glas te drinken. Op die netwerkevents scherpen ondernemers hun business aan. Binnen de krijtlijnen van wat kan, zijn er veel mogelijkheden. Daar kan én zal Unizo West-Vlaanderen het voorbeeld geven."

Maar ook het ondernemen zelf wordt uiteraard niet vergeten. "Unizo West-Vlaanderen en bij uitbreiding de ganse Unizo familie moet op elk beleidsniveau keihard ijveren voor een ondernemingsvriendelijk klimaat", aldus Maeseele. Nu meer dan ooit. Minder fiscale druk, minder papierwerk, een flexibele arbeidsmarkt en een fair sociaal statuut voor zelfstandigen blijven ook de komende jaren de inhoudelijke topprioriteiten."

Tot slot benadrukt Maeseele dat het momenteel belangrijk is dat overheden investeren in de economie. Innovatie, het verbeteren van de infrastructuur en het verhogen van de productiviteit moeten voorrang krijgen bij het spenderen van het overheidsbudget. Slechts op die manier blijft onze welvaartstaat ook op langere termijn overeind.

Daarom engageert Jef Maeseele zich bewust op het provinciaal niveau binnen de organisatie: "Als voorzitter is het mijn taak om de stem te zijn van de West-Vlaamse ondernemers", zegt hij. "Onze leden zijn actief in maar liefst 80 lokale afdelingen in West-Vlaanderen. De dynamiek van die lokale beweging in combinatie met het professionalisme van de organisatie maakt Unizo uniek. Met de voeten in de Dorpsstraat en het hoofd in de Wetstraat, kan het hart niet elders liggen dan in de provincie. Ik ben dus zeer blij met het mandaat en het vertrouwen dat ik kreeg."