Kanaal Bossuit – Kortrijk luchfoto foto 20 foto_bij_net_verzamelde_resultaten

Kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor hoogspanning

KORTRIJK - De Kortrijkse SP.A heeft er voor gepleit om alle plannen voor de heraanleg van het kanaal Bossuit-Kortrijk stil te leggen. Het dossier, waar de Vlaamse regering moet over beslissen, sleept al tien jaar aan. Het kanaal vormt een cruciale verbinding tussen het Leie- en het Scheldbekken en het bedrijfsleven is vragende partij om het kanaal te verbreden. Waterwegen zijn immers de transportmodi van de toekomst. Voka reageert gebelgd en geschokt op de voorzet van de SP.A. Ook binnen de Kortrijkse politieke coalitie is het ongeloof over de stelling van de SP.A groot.   

De ondernemersorganisatie blijft dan ook grote voorstander van het project en benadrukt nogmaals het belang voor de economie. "Meer dan tien jaar zijn we constructief aan het werken rond dit dossier en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk krachten te bundelen en te zoeken naar een win-winsituatie”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De afgelopen maanden werd er een heel grondig onderzoek gevoerd en werd duidelijk dat een optimalisering van het kanaal wel degelijk haar meerwaarde heeft. Bovendien zijn tal van opportuniteiten naar boven gekomen. Zo zou er in één van de voorgestelde tracés een stuk van de R8 geïntegreerd worden in het kanaaldossier, en komen allerlei opportuniteiten voor natuurcompensatie, fietspaden, recreatie en dergelijke naar voor. Wat de SP.A nu doet, voelt aan als het kind met het badwater weggooien. Dit zullen we niet laten gebeuren. De optimalisering van het kanaal is nodig om een modal shift in beweging te brengen en meer transport over het binnenwater te laten verlopen. Europa en de Vlaamse Regering hebben hier niet voor niets een speerpunt van gemaakt in hun beleid. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de bedrijven en de tewerkstelling. Wij vinden het merkwaardig dat de modal shift en de werkzekerheid in eigen regio geen prioriteit meer zijn voor SP.A. De economische impact is ook ver buiten Kortrijk te voelen. Ook de bedrijven die gelegen zijn langs de Schelde, Leie en het kanaal Roeselare-Leie hebben er alle belang bij dat het kanaal Bossuit-Kortrijk haar broodnodige update krijgt.”

Eén regiostandpunt

Voka West-Vlaanderen benadrukt ook nog dat het bijzonder jammer is dat de regio niet met één gedragen stem spreekt. Volgens de organisatie verliest de regio hiermee aan slagkracht. Voka West-Vlaanderen pleit er alsnog voor om tot één gedragen regiostandpunt te komen. “Verdeeldheid is nooit goed, dialoog altijd een goede raadgever”, zegt Bert Mons daar nog over.

De Vlaamse Regering neemt in de komende maanden een voorkeursbesluit. Dit moet duidelijk maken waar het kanaal moet komen te liggen.  “Onze vraag aan de Vlaamse Regering is duidelijk: ga onverwijld door met het dossier, kies een tracé en reserveer nu reeds gelden om gronden te verwerven als ze op de markt komen zodat het voor de ondernemingen en de buurtbewoners geen processie van Echternach moet worden", besluit Bert Mons. "Geef ze duidelijkheid én rechtszekerheid.”

Niet te missen kans

Dominiek Callewier is namens Voka al tien jaar betrokken bij het dossier, en dit als vertegenwoordiger in de regioraad en het sociaal-economisch forum  (voorheen Resoc). Hij reageert ook uit eigen naam. "Het gaat hier in dit de dossier over de relevantie en toekomst van onze streek: een hoofdas van de ‘snelweg' van de toekomst Seine Nord doorkruist onze streek", aldus Callewier. "We liggen voor één keer als regio niet in de periferie maar centraal, aan de dijk met uniek zicht op zee.  Deze strategische ligging biedt een enorm potentieel en de missing link van enkele kilometer kanaal Bossuit-Kortrijk is cruciaal.  Zullen we de potentieel enorme ‘toegevoegde waarde’ over deze waterwegen laten passeren en op een bankje toekijken of worden we een cruciale ‘mijlpaal’ op deze Europese slagader? That's the question. Met verbijstering zie ik hoe een kleine partij een gedragen, doordacht en zorgvuldig uitgewerkt streekdossier met Europese envergure de grond probeert in te boren, dit zonder enige visie en met populistische argumenten die hier in dit dossier niet ter zake doen zoals ‘we moeten meer in verkeersveiligheid en in groene ruimte investeren’. Uiteraard moet dat, maar we moeten in zoveel meer investeren.  Daarom maken we ook een relanceplan."

VerTrumping van de politiek

Het gaat hier in dit dossier ook over de verTrumping van de politiek, vindt Dominiek Callewier. "SP.A was immers de voorbije jaren nauw betrokken bij elk aspect van dit dossier", zegt hij. "De vraag is eenvoudig: bouwen we verder aan streekoverleg over partijgrenzen heen en met een krachtenbundeling van alle actoren (overheid-burgers-ondernemingen-kennisinstellingen) of kruipt iedereen in zijn egelstelling en verkondigt zijn grote gelijk aan zijn achterban ?  Ons model van overleg en breed gedragen streekvisie met een ambitieuze streekvisie is te waardevol om nu te laten kelderen. De regio Kortrijk staat voor cruciale weken en beslissingen komen er aan. Durf ervoor te gaan, is onze boodschap."