Kanaal Kortrijk-Bossuit

Kanaal Kortrijk-Bossuit stevent af op een nieuwe toekomst

KORTRIJK - De Vlaamse overheid bezint zich momenteel over de toekomst van het kanaal Kortrijk-Bossuit. Tussen nu en 11 december gebeurt dat in overleg met de burgers, en dit via een reeks infovergaderingen. Het kanaal kan een cruciale rol spelen om het logistieke probleem inzake goederenvervoer van veel West-Vlaamse bedrijven te helpen oplossen.

Het kanaal doet vijf steden of gemeenten aan: Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem en Avelgem. Onder meer Voka is al langer vragende partij om van het kanaal een alternatieve logistieke snelweg te maken. Waterlopen worden in deze context al langer een grote toekomst voorspeld. Een gemoderniseerd kanaal Bossuit-Kortrijk kan een belangrijke schakel worden in het West-Vlaamse, Vlaamse en Europese waterwegennetwerk. Een grondige studie, in overleg of tenminste na advies van de goegemeente, moet die thesis nu ook staven. Het kanaal dat dwars door het zuiden van West-Vlaanderen loopt, kan ook een cruciale rol spelen in de verbinding met het Franse waternetwerk, ook wel gekend als het kanaal Seine Nord.

De verbinding Seine-Schelde-Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat. De Europese waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. Een groot deel van die opdracht is weggelegd voor Vlaanderen, dat de missing link in het hart van het Europese waternetwerk mag realiseren. De Leie en de Boven-Schelde vervolledigen immers de verbinding richting Frankrijk en Wallonië.

Bedrijven vragende partij

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Leie met de Boven-Schelde. Door een vernauwing ter hoogte van Kortrijk is het kanaal voor grote schepen vandaag echter niet toegankelijk vanaf de Leie. Schepen die de bedrijventerreinen in Kortrijk, Harelbeke of Zwevegem willen bereiken, moeten daardoor een lange omweg maken via Gent en de Boven-Schelde, ofte een bocht van liefst 138 kilometer.

De Vlaamse Waterweg nv wil van het kanaal een werkelijke verbinding maken tussen de Leie en de Boven-Schelde. Zo wordt de waterweg in beide richtingen vlot toegankelijk voor moderne binnenvaartschepen, wat heel wat zwaar vrachtverkeer van de weg zal halen. De Vlaamse Waterweg nv bekijkt of en hoe het kanaal in de toekomst aangepast kan worden voor schepen tot klasse Va. Dat zijn schepen die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Ze kunnen tot 3.000 ton goederen vervoeren, wat zoveel is als 150 vrachtwagens.

Diverse scenario's

Er liggen in deze fase verschillenden scenario's op tafel. De grootste aanpassingen situeren zich in Kortrijk en Harelbeke, waar een vlotte aansluiting met de Leie kan komen. Na verder onderzoek zijn er drie alternatieven om die aansluiting met de Leie te maken. Ze geven een ruw idee van waar de aansluiting ongeveer kan komen. Binnen deze alternatieven bestaan nog verschillende varianten. Optie 1 is het 'Rechtdoortracé'. In dit geval wordt  het bestaande stuk kanaal in Kortrijk aangepakt. De drie historische sluizen worden dan vervangen door een nieuwe, grotere sluis en de vaarweg wordt verbreed en verdiept. Optie 2 is het 'Bypasstracé'. In dit scenario wordt in Kortrijk gezocht naar een alternatieve verbinding tussen het kanaal en de Leie. De drie historische sluizen worden dan behouden. Ook voor de bestaande ligging van de R8 heeft deze verbinding geen gevolgen. Optie 3 is het zogenaamde 'Ringtracé'. Ook dit tracé zoekt een nieuwe verbinding met de Leie, waarbij de historische sluizen behouden blijven. Hier komt naast Kortrijk ook Harelbeke in aanmerking voor een aansluiting met de Leie. Een belangrijk verschil is dat de vaarweg én het stuk van de R8 tussen het kanaal en de Leie op elkaar worden afgestemd.