Earth mover in the garbage dump with female driver Earth mover in the indoors junkyard.

Luc Desender staat aan de vooravond van zijn comeback

OOSTENDE - Renasci, het nieuwe bedrijf van Luc Desender, staat op het punt om een grote slag te slaan. In Oostende pakt de gewezen topman van Electrawinds uit met een recyclagefabriek die amper zijn gelijke kent in onze contreien. Renasci staat voor een samentrekking van ‘renaissance’ en ‘science’, twee zeer toepasselijke termen.

Op het bedrijvenpark Plassendale in de Oostendse achterhaven bouwt Desender met Renasci een afvalverwerkingsfabriek op een terrein van 4 hectare. Het bedrijf introduceert daarbij Smart Chain Processing, een naar verluidt revolutionaire methode die afval volledig kan omzetten in energie en grondstoffen zonder restafval. Ofte de circulaire economie in de praktijk omgezet. Desender en Renasci kunnen rekenen op 1,25 miljoen overheidssteun van de Vlaamse regering. Renasci belooft dat bij het productieproces 78% van de energie gerecupereerd wordt. Het proces eindigt in 100% grondstoffen en direct bruikbare producten, zoals EN590 diesel en biokool. Het bedrijf kreeg een vergunning om jaarlijks 100.000 ton afval te verwerken. Om het project met 32 jobs van de grond te krijgen werden de initiële en bijzonder ambitieuze plannen neerwaarts bijgestuurd, van een investering van 63 miljoen euro naar een van 39 miljoen.

Desender wil de helft van zijn project financieren met bankschulden. Eén van de sterkhouders van het project is Carlo Vermeersch. Vermeersch verkocht in 2018 samen met het investeringsfonds Waterland het isolatiebedrijf Ipcom en zit dus op een berg cash. Vermeersch gaat Renasci operationeel leiden. Hij stapte in het kapitaal van Renasci via zijn holding VCA Invest.