ESG maakindustrie bezoek Crevits

Maakindustrie krijgt 15 miljoen euro Vlaams geld om circulaire economie vooruit te helpen

SPIERE - Tijdens een bezoek aan het West-Vlaamse textielbedrijf European Spinning Group van CEO Julie Lietaer, heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits aangekondigd dat ze 15 miljoen euro vrij maakt om de circulaire economie te boosten. Bedoeling is dat budget aan te wenden om bedrijven en consumenten beter te informeren en anderzijds de circulaire innovatie in de maakindustrie te stimuleren. Er wordt in de eerste plaats gedacht aan de textielsector, de elektronicasector en de machinebouw. 

De Vlaamse regering vernieuwde vorig jaar de werking van Vlaanderen Circulair, het brede publiek-private partnerschap in Vlaanderen rond circulaire economie, waarbij men nu gaat werken rond 6 concrete werkagenda’s. Minister Crevits zet alvast samen met VLAIO, de sectororganisaties Agoria en Fedustria, en HERWIN als koepel van sociale ondernemers, haar schouders onder de werkagenda ‘Circulaire Maakindustrie’. Dat is de industrie die voorziet in de ontwikkeling van producten zowel voor professioneel gebruik als voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Minister Crevits investeert daarom 15 miljoen euro  om de omslag te maken naar een circulaire maakindustrie, waarbij het verlengen van de levensduur van producten en het opnieuw inzetten van grondstoffen centraal staan. Zo wordt Vlaanderen minder afhankelijk van import uit het buitenland en draagt het bij aan een beter milieu.

Inspirerend voorbeeld

De textielgroep European Spinning Group (ESG) is alvast een inspirerend voorbeeld. Het bedrijf produceert hoogwaardige garens gemaakt van afgedankte jeans, waarmee nieuwe textielproducten kunnen gemaakt worden. Zo blijft het materiaal in omloop. “In een sector die vaak nog een klassiek, conservatief imago heeft, vinden we het van groot belang om aandacht te hebben voor innovatie. Circulair design en co-creatie staan daarbij centraal”, vertelt Julie Lietaer, derde generatie en co-CEO bij ESG en oprichtster van de start-up Ariadne Innovation. Minister Crevits gaf alvast het goede voorbeeld en deponeerde een oude jeansbroek tijdens het bedrijfsbezoek bij ESG.

Werkpunten voor bedrijven

De Vlaamse regering vernieuwde vorig jaar de werking van Vlaanderen Circulair, het brede publiek-private partnerschap in Vlaanderen rond circulaire economie, waarbij men nu gaat werken rond 6 concrete werkagenda’s. Minister Crevits zet alvast samen met VLAIO, de sectororganisaties Agoria en Fedustria, en HERWIN als koepel van sociale ondernemers, haar schouders onder de werkagenda ‘Circulaire Maakindustrie’. Dat is de industrie die voorziet in de ontwikkeling van producten zowel voor professioneel gebruik als voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Minister Crevits investeert daarom 15 miljoen euro  om de omslag te maken naar een circulaire maakindustrie, waarbij het verlengen van de levensduur van producten en het opnieuw inzetten van grondstoffen centraal staan. Zo wordt Vlaanderen minder afhankelijk van import uit het buitenland en draagt het bij aan een beter milieu.

Met de 15 miljoen euro die minister Crevits vrijmaakt, kunnen ondernemingen steun aanvragen om in productieprocessen te innoveren, zodat de productie van goederen aan de hand van nieuwe of digitale technologieën veel mee circulair kan verlopen. Daarbij zullen bedrijven aangespoord worden om beter samen te werken met bedrijven in dezelfde productie- en waardeketen, om grondstoffen beter te hergebruiken en dus ook minder te verspillen.