Provincie + Voka

Provincie West-Vlaanderen vraagt 430 hectare bijkomende bedrijventerreinen

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde het ontwerp-eindrapport ‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’ goed. Er is nood aan 430 hectare bijkomende bedrijventerreinen. 

De Provincie West-Vlaanderen kreeg vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 1.215 ha bedrijventerreinen toebedeeld voor de periode 2007-2012. De laatste planinitiatieven zijn hiervoor lopende. Omdat de realisatie van een nieuw bedrijventerrein 7 tot 8 jaar in beslag neemt, wil de deputatie proactief handelen en extra ruimte voor bedrijventerreinen voorzien. Binnen het RSV is er een reservepakket van 1.400 ha bedrijventerreinen voorzien voor Vlaanderen, maar er kan niet zomaar aanspraak gemaakt worden op deze extra ruimte. Er moet in eerste instantie aangetoond worden dat er inspanningen geleverd zijn om bestemde gronden beschikbaar te maken. Daarom moeten activeringsteams bestemde bedrijventerreinen die, op private gronden gesitueerd zijn, op de markt proberen te krijgen. Er moet ook werk gemaakt worden van reconversie, voornamelijk door in te zetten op het omvormen van verlaten sites. Als hieruit blijkt dat er alsnog subregionale tekorten zijn, dan kan er aanspraak gemaakt worden op de extra ruimte die voorzien werd in het RSV.

Behoeftes per regio

Het in kaart brengen van de subregio’s en de bijbehorende behoeftes gebeurde door gespecialiseerde studiebureaus. Voor de komende 10 jaar (2017-2027) wordt uitgegaan van een tekort van 130 hectare bedrijventerreinen in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem en 70 hectare voor de subregio’s Ieper, Veurne, Oostende en Tielt. Er zijn op vandaag in deze subregio’s voldoende bedrijventerreinen, maar de economische dynamiek van deze regio’s of de mogelijke vernietiging van plannen door de Raad van State dringen aan op een uitbreiding in de toekomst.

De intercommunales WVI en Leiedal hebben de laatste jaren een vraag van 1.900 ha bedrijventerreinen geregistreerd. Ook herleeft de West-Vlaamse economie en wil de deputatie tegen 2027 voldoende voorbereid zijn om te kunnen voorzien in de vraag naar meer bedrijventerreinen. Daarom wordt er voor West-Vlaanderen bijkomend 430 hectare bedrijventerreinen gevraagd aan Vlaanderen. Dit cijfer werd vastgelegd na overleg met de intercommunales WVI en Leiedal, de RESOC’s en de sociale partners: VOKA, Unizo, ABVV en ACV.