Wittevrongel Donald

Syndicalist par excellence Donald Wittevrongel (ABVV) is niet meer

BRUGGE - In Brugge is ABVV-vakbondsman Donald Wittevrongel overleden. Hij werd geboren in Roeselare en werd 69 jaar oud. Hij stond zowel op nationaal als op provinciaal (West-Vlaanderen) vlak bekend als een strijdvaardig syndicalist, die het recht van arbeiders (vooral in de textielsector) een leven lang met hand en tand verdedigde vanuit zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel.

Regeringen heeft hij niet doen vallen, maar veel heeft dat niet gescheeld. In 2005 riep hij zelfs op tot een staking tot de regering Verhofstadt zou vallen. "Want de politiek luistert toch niet naar ons", zo orakelde hij meermaals in de media. Donald Wittevrongel zal vooral herinnerd blijven als voorvechter van de syndicale zaak in de textielsector. Zijn favoriete werkterrein was West-Vlaanderen. Provinciaal ABVV-secretaris Eric Vandeursen, die dertig jaar samenwerkte met Wittevrongel, heeft het over een groot verlies van een groot man.

Donald Wittevrongel stond In heel wat sociale conflicten op bedrijfsniveau, onder meer bij Beaulieu, op de eerste rij als het gezicht en de spreekbuis van zijn achterban. Hij stond bekend als uiterst strijdvaardig, maar ook als rechtvaardig en bepaald niet onverstandige studax die ook nog bij de Studiedienst van de socialistische vakbond de dienst uitmaakte. In Wittevrongel schuilde ook een syndicalist met een menselijk gelaat.

Laatste der Mohicanen

Donald Wittevrongel gaat ook de geschiedenisboeken in als de laatste 'Mohicaan' ofte voorzitter van het in 1994 opgedoekte Landelijke Textielverbond van België, opgericht in 1898 en later regionaal opgesplitst. Dat verbond ging toen (midden de jaren negentig) over in een een en groter geheel, het ABVV Textiel, Kleding en Diamant.

Donald Wittevrongel laat een vrouw (Marianne Puype), twee zonen (Steven, Wouter) en één kleinzoon (Lennert) achter. Op zijn uitdrukkelijk verzoek werd afscheid genomen in intieme kring. Zijn zoon Wouter treedt binnen het ABVV in de voetsporen van zijn vader en wordt over enkele weken secretaris van de AC (Algemene Centrale) in Kortrijk. Steven Wittevrongel is actief in politieke middens.