Kanaal Bossuit-Kortrijk 24

West-Vlaamse bedrijven krijgen twee maal goed nieuws op één dag tijd

KORTRIJK, ZEEBRUGGE - Zeg maar dat het nieuwe jaar 2024 goed begonnen is voor de West-Vlaamse bedrijven. Vanuit de Vlaamse regering, al dan niet toevallig in het jaar van de verkiezingen,  komt de melding dat er zowel voor het kanaaltracé Bossuit-Kortrijk als voor de zogenaamde Visart-sluis in Zeebrugge (cruciale infrastructuur voor de Zeebrugse haven) een oplossing in de maak is. Beide dossiers zijn van groot belang voor de vlottere en duurzame mobiliteit. Voka West-Vlaanderen was al jaren vragende partij én pleitbezorger om deze dossiers te deblokkeren.   

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Apzi (de bedrijven van de Zeebrugse havengemeenschap)-Voka West-Vlaanderen (Zeebrugse havengemeenschap) was Vlaams minister-president Jan Jambon de eregast. Tijdens zijn slotspeech garandeerde hij voor een volle zaal van meer dan 500 havenondernemers en -medewerkers dat er ten laatste in april 2024 een robuust besluit zal genomen worden in het dossier van een nieuwe sluis en dat deze Vlaamse regering eveneens de nodige budgetten zal voorzien.

De regering in lopende zaken kan het dossier daarna afwerken zodat een volgende Vlaamse regering de werken kan opstarten. Hiermee zou het dossier finaal in de plooi gelegd zijn.

Apzi-Voka West-Vlaanderen verwelkomt dit statement van de minister-president en laat weten verheugd te zijn dat de Vlaamse regering nog deze legislatuur het studiewerk en besluitvorming zal afwerken. Op die manier kan de volgende Vlaamse regering de werken opstarten. "Een belangrijk West-Vlaamse dossier lijkt op die manier definitief op het goede spoor richting realisatie te zitten", aldus Bert Mons namens Voka West-Vlaanderen.

Kanaal komt in beweging

Beweging is er ook in het dossier van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze waterweg kan, mits een upgrading, een belangrijke rol spelen voor veel West-Vlaamse bedrijven en is ook een cruciale schakel om via het water Antwerpen met Parijs te verbinden. Langs Franse zijde wordt maar liefst 5,3 miljard euro geïnvesteerd in het Europees project Canal Seine-Nord waarbij in Noord-Frankrijk een nieuw kanaal wordt gegraven van 106 kilometer. Ook langs Vlaamse zijde wordt er sterk geïnvesteerd in het verbreden en uitdiepen van de waterweg met het Europees project Seine-Schelde.

De Vlaamse Regering keurde alvast het ontwerp voorkeursbesluit goed voor de opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Daarbij wordt finaal de voorkeur uitgesproken voor één van de drie voorliggende scenario’s: het zogenaamd Ringtracé. Het Ringtracé houdt in dat vanaf de Stasegembrug, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal wordt aangelegd dat aansluit op de Leie. Ook bevat het Ringtracé de herinrichting van de R8 vanaf de Stasegembrug tot en met de kruising met de Leie ter hoogte van de sportclub De Wikings en van het open zwembad.

In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het Ringtracé verder uitgewerkt en wordt onder meer de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald. Met het Ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook in de herinrichting van een deel van de R8 ter hoogte van den Hert en Kuurne.

De Vlaamse Waterweg nv zal vanaf april een openbaar onderzoek organiseren.

foto: simulatie uitbreiding Kanaal ter hoogte van het open zwembad en De Wikings.