Brouwers green

West-Vlaamse brouwers engageren zich voor minder waterverbruik

VICHTE, BRUGGE - Op initiatief van minister Schauvliege sluiten 9 brouwerijen een Green Deal met de Vlaamse overheid. De ondertekenaars van de Green Deal Brouwers engageren zich om het waterverbruik bij het brouwen van bier te verminderen tegen 2022. Bij de brouwerijen die zich engageren, ook twee West-Vlaamse bedrijven: brouwerij de Halve Maan (Brugge) en brouwerij Verhaeghe (uit Vichte). 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ondertekent de deal voor de Vlaamse Overheid samen met sectororganisaties en mede-initiatiefnemers Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen en de federatie van de Vlaamse voedingsindustrie. Negen brouwerijen engageren zich in dit project: AB InBev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe en Verhaeghe-Vichte.

Met deze Green Deal willen ze het engagement van de sector versterken en benadrukken. De brouwerijen worden in deze oefening bijgestaan door de Vlaamse Milieumaatschappij, het Departement Omgeving en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa). De partners zullen samen een lerend netwerk vormen dat knelpunten in het verminderen van het waterverbruik aanpakt. Volgens Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw bestaat de belangrijkste uitdaging voor deze Green deal er in om het watergebruik per hectoliter gebrouwen bier te verminderen tegen 2022. "Ik doe een oproep ook naar andere brouwerijen om zich te engageren voor deze Green Deal en zo bij te dragen tot een duurzaam watergebruik", aldus de minister. "Want intelligent en bewust omgaan met water is aangewezen voor elke brouwerij.”

Water, meer dan een ingrediënt

Water is niet alleen het hoofdbestanddeel van bier, het is ook een belangrijke hulpbron bij heel wat randprocessen van het brouwproces: reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoomproductie, enzovoort. Brouwerijen zijn sterk afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit. Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan. Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. Elke brouwerij wil ook in de toekomst toegang blijven hebben tot kwalitatief water om lekkere en kwalitatieve bieren te blijven brouwen.

Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen, of alternatieve waterbronnen in te roepen, zoals gerecycleerd water, om zo de druk op kwetsbare grondwaterlagen te verminderen. Hierbij heeft iedere brouwerij haar eigenheid en haar individuele (resterende) reductiemogelijkheden. Elke brouwerij zal op basis van een persoonlijke waterbalans, haar individuele maatregelen kiezen.