Schepen Koen Kennis en Bob Van Poppel van Embuild ondertekenen een charter voor veiliger werfverkeer. Foto: Joris Herregods Schepen Koen Kennis en Bob Van Poppel van Embuild ondertekenen een charter voor veiliger werfverkeer. Foto: Joris Herregods

Bouwsector en stad werken samen om werfverkeer veiliger te maken

Een werfcharter, dat maandag werd ondertekend door de stad en de lokale afdeling van de bouwfederatie, moet ervoor zorgen dat het vrachtverkeer in Antwerpen veiliger georganiseerd wordt.

Het charter heeft als doel om alle vrachtverkeer boven +3,5 ton van en naar werven in Antwerpen veilig te laten verlopen. In dat charter engageren de stad Antwerpen en Embuild, dat is de lokale afdeling van de Bouwfederatie, zich om een aantal initiatieven te nemen.

Een van die initiatieven is een routeplanner die op dit moment door de stad ontwikkeld wordt. “Die geeft de meest geschikte route voor zware voertuigen aan. Via deze routeplanner worden onder meer kwetsbare locaties zoals schoolomgevingen vermeden als dat mogelijk is”, zegt de schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Duurzame logistiek

Met dit charter wil stad Antwerpen ook een permanente communicatie met de bouwsector opstarten rond veilige en duurzame stedelijke logistiek. “Waar we elkaar helpen zullen we dat doen. De beste manier om problemen op te lossen is samenwerken”, aldus nog de schepen.

Volgens de voorzitter van Embuild Bob Van Poppel gaan aannemers en leveranciers erop toezien dat de werfactiviteiten zich beperken in ruimte. “Dat betekent dat iedereen zich houdt aan de ruimte die ze gekregen hebben in de aanvraag die gedaan werd. Dit geldt ook voor het laden en lossen.”

Ook zal in de toekomst gekeken worden met welke voertuigen het best kan geladen en gelost worden. Waar dat mogelijk is wordt gekozen voor kleine vrachtwagens.