vacatures

DOSSIER. Let op wat je in de vacaturetekst zet: wat bedrijven kunnen leren van de Made in-enquête 

Bedrijven stellen zich tegenwoordig heel soepel op om de grote krapte op de arbeidsmarkt te counteren. Drie op de vier werkgevers willen kandidaten die niet het vereiste diploma hebben, toch op gesprek laten komen. Tegelijk blijkt uit de ruime bevraging van Made in en Jobat dat kandidaat-werknemers zich te snel laten afschrikken door wat ze in de vacature lezen.

In opdracht van Made in en vacaturewebsite Jobat bevroeg onderzoeksbureau iVox 1.000 Vlaamse werknemers/werkzoekenden en 349 werkgevers. De bedoeling van het onderzoek was om te kijken waar er een match of mismatch zat tussen werknemers en werkgevers. De enquête peilde naar de sterktes en zwaktes van bedrijven om nieuwe mensen aan te trekken, van bedrijfscultuur en thuiswerk tot verloningssysteem.

Let op je vacature

Drie op de vier werkgevers – zowel van kleinere kmo’s als grote spelers – bevestigen dat ze moeilijk nieuwe arbeidskrachten vinden. Uit de bevraging blijkt dat bedrijven de drempel voor kandidaten al kunnen verlagen als ze hun vacatures anders opstellen.

Werknemers laten zich te vaak afschrikken door wat ze in die jobomschrijvingen lezen. Slechts 46% zou solliciteren als ze niet het vereiste diploma hebben voor een bepaalde vacature, terwijl drie op de vier werkgevers bereid zijn om hen wel op gesprek te laten komen. Daarvan willen bijna acht op de tien een extra opleiding aanbieden aan deze potentiële werknemers. Als kandidaten aan 60 tot 80% van de profieleisen van de vacature beantwoorden, is dat al voldoende voor het merendeel van de werkgevers. Werknemers schatten dat percentage significant hoger in.

Tegelijk tonen werknemers zich ook kritisch: minder dan de helft zegt interessante vacatures tegen te komen. Ook daar ligt een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven: het aantrekkelijker maken van hun jobadvertenties, met onder andere minder focus op diploma en het vermelden van de bereidheid tot opleiding.

Vier op de vijf werknemers zeggen dat ze stappen zullen ondernemen als ze elders meer kunnen verdienen: info inwinnen, op de aanbieding ingaan of ze gebruiken om te onderhandelen met de eigen werkgever.

Hoge lonen

Volgens werknemers blijft loon de belangrijkste verleidingstruc. Vier op de vijf (82%) zeggen stappen te zullen ondernemen als ze elders meer kunnen verdienen: meer info over de aanbieding inwinnen (54%), op de aanbieding ingaan (13%) of ze gebruiken om met de eigen werkgever te onderhandelen over het loon (15%).

Werkgevers onderschatten die intenties van hun personeel: slechts 38% denkt dat zijn werknemer info zal inwinnen over die andere job. Uit de reacties van werkgevers op het Made in-event van woensdag blijkt ook duidelijk dat zij een correct loon als veel belangrijker inschatten dan een hoog loon.

Onderschat je ligging niet

Werknemers geven in de bevraging duidelijk aan waar hun prioriteiten liggen en welke zaken zij het meest belangrijk vinden bij een werkgever. Dat zijn: een goede ligging van het bedrijf qua woon-werkverkeer (49%), een aantrekkelijk loon en bijkomende voordelen zoals bedrijfswagen (40%), een prettige werksfeer en interessante jobinhoud (allebei 40%).

LEES OOK. Longin Service zoekt het in de familie: “Zeven zonen aan de slag in hetzelfde bedrijf als hun vader, dat is uniek”

Werksfeer en jobinhoud zien ook de werkgevers als troefkaarten. Maar zij denken potentiële kandidaten het meest te overtuigen met werkzekerheid (34%) en veel minder met een aantrekkelijk loon (23%) en voldoende vakantiedagen (17%).

Werknemers geven daarentegen zelfs aan een aantrekkelijk loon belangrijker te vinden dan toffe collega’s, net zoals ze liever veel vakantiedagen hebben dan veel teamactiviteiten. Het blijven natuurlijk theoretische bespiegelingen: of werknemers hier in de praktijk ook naar handelen, is een andere kwestie.

Ook nog opvallend: een flexibele werkregeling (70%) schatten zowel werkgevers als werknemers belangrijker in dan een bedrijfswagen (21%).

Thuiswerk

Op het vlak van thuiswerk zitten werkgevers en werknemers op dezelfde lijn wat het aantal dagen betreft. Opvallend is dat meer werknemers zichzelf productiever thuis vinden (39%) dan op kantoor (16%), zeker in grote bedrijven. Werkgevers zien die bonus van thuiswerk veel minder: zij denken dat hun personeel even productief (40%) of thuis minder productief (27%) is. Ook over het aantal gewerkte uren verschillen ze van mening: werknemers vinden dat ze thuis evenveel uren doen, terwijl werkgevers het tegenovergestelde denken.

LEES OOK. Avery Dennison trekt nieuwe werknemers aan dankzij fietsplan

Een derde van zowel de werkgevers als de werknemers denkt dat thuiswerkers over het hoofd gezien worden bij promoties. De helft van de werkgevers ervaart significant vaker een mindere connectie met de werknemers door het hybride werken.

Bedrijfscultuur

Werkgevers en werknemers zijn vrij eensgezind: jobinhoud, prettige werksfeer, flexibiliteit en de balans werk-privé zijn prioriteiten. Een grote meerderheid van beide groepen vindt dat de werkgever voldoende inspanningen doet om diversiteit te bevorderen, al geven werknemers uit kleine bedrijven vaker aan dat er toch meer inspanningen kunnen gebeuren.

LEES OOK. In The Pocket-CEO Jeroen Lemaire: “Als het niet alleen om centen gaat, geven mensen meer terug”

Bijna vier op de tien werkgevers zouden geen anderstalige aannemen. Grote bedrijven zijn meer geneigd om dit wel te doen. Een minderheid van de werkgevers is bereid om zelf een taalcursus aan te bieden. Bijna acht op de tien werknemers vinden het belangrijk om dezelfde moedertaal te spreken als hun collega’s.