KANAALWEG LAAKDAL Foto: AF

Toegang tot Laakdalse kmo-zone wordt onder handen genomen

De Laakdalse gemeenteraad zette het licht op groen voor wegen- en rioleringswerken aan de Kanaalweg, waar onder meer domein De Vesten gevestigd is.

De Kanaalweg bestaat uit een verhard gedeelte en een zandweg. Het verharde gedeelte loopt van de aansluiting met de hoofdweg tot het jaagpad langs het kanaal. Dit gedeelte wordt heraangelegd en er worden ook rioleringswerken uitgevoerd.

“De afvoer van afval- en regenwater wordt gescheiden”, legt burgemeester Tine Gielis (CD&V) uit.  “Hiermee wordt de problematiek van lozingen vanuit de omliggende grachten in de Hezemeerloop structureel opgelost. Ook wordt het elektriciteitsnet ondergronds gelegd.”

“Met de werken wordt de rijbaan in beton aangelegd en wordt deze over het ganse traject verbreed tot vijf meter”, vult schepen van lokale economie Jurgen Mensch (PROLaakdal) aan. “Dat zal een grote meerwaarde geven voor de bedrijven en handelszaken in de straat. Het was er steeds moeilijk manoeuvreren bij grote events.”

De werken staan gepland in het voorjaar van 2024.