164 bedrijven engageren zich voor diversiteit

Afgelopen jaar hebben 164 Limburgse bedrijven een diversiteitsplan ingediend, een nieuw record. In zo'n plan verbinden de ondernemingen zich ertoe om een actief beleid te voeren naar de aanwerving en het behoud van minderheidsgroepen als allochtonen, gehandicapten, kortgeschoolden, holebi's, ex-gedetineerden, enzovoort.

In zo'n diversiteitsplan worden concrete acties opgenomen, zoals de uitbouw van een onthaalbeleid, een training in alternatieve selectievaardigheden, een opleiding 'Nederlands op de werkvloer' of de uitbouw van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid. In ruil voor hun engagement en de realisatie van de opgenomen acties, kunnen de betrokken werkgevers rekenen op een financiële tegemoetkoming (in totaal tot 15.000 euro).

In Limburg zijn het de 7 projectontwikkelaars van het ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) die deze plannen samen met de bedrijven opstellen. "Sinds de invoering van de diversiteitsplannen in 1999 werden in Limburg al 923 plannen opgemaakt bij in totaal 1114 bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen of lokale besturen," zegt ERSV-voorzitter Marc Vandeput. “Dit betekent dat de Vlaamse overheid in totaal 6,955 miljoen subsidies heeft uitgekeerd aan de Limburgse bedrijven voor de invoering van een diversiteitsgericht personeelsbeleid."