thalento-3219 kopie

Nieuw uit Limburg: meetlat voor leervermogen

In welke mate kan een werknemer of sollicitant zich wendbaar opstellen en zich aanpassen aan nieuwe situaties? Is hij (of zij) 'ne rappe' om bij te leren en is de flexibele switch naar een andere opdracht makkelijk verteerbaar? Om dat te achterhalen en in kaart te brengen heeft Thalento, aanbieder van wetenschappelijk onderbouwde HR-tools, het Learning Agility Assessment uitgewerkt en in de markt gezet.

“Learning Agility is eigenlijk het vermogen om je snel aan te passen aan veranderende of nieuwe situaties”, zegt Jeffrey Excelmans van Thalento. “Het is een zeer belangrijke troef die werknemers vandaag moeten hebben aangezien ze in de post-coronaperiode, door de krapte op de arbeidsmarkt en door de crisis, hun werkveld, jobinhoud en marktsituatie drastisch zien evolueren of zelfs helemaal verdwijnen.”

Hoe gaat HR dan voorspellen wie onder deze omstandigheden succesvol zal zijn in de job? “Learning Agility kan hier een antwoord op bieden”, aldus nog Excelmans. “Hiermee brengen we eigenlijk in kaart wie beschikt over het vermogen of de capaciteiten om, op basis van nieuwe ervaringen, snel en flexibel nieuw en effectief gedrag te ontwikkelen, en dat gedrag succesvol toe te passen.”

Thalento heeft nu vanuit de literatuur een meetbaar model ontwikkeld om Learning Agility onderbouwd en wetenschappelijk in kaart te brengen. “Daarmee brengen we een extra parameter in die, naast intelligentie, motivatie, kennis, diploma, enzovoort, een uitstekende voorspeller is van succes op de werkvloer”, stelt Excelmans. “Zal deze nieuwe aanwinst passen binnen het team? Zal er een fit zijn met de jobinhoud, de rechtstreekse manager of het bedrijf? Hoe zal deze medewerker op termijn presteren en doorgroeien binnen zijn of haar expertise? Allemaal afwegingen die de HR-medewerker in acht dient te nemen vooraleer een aanwervingsbeslissing kan worden genomen en profielen in te schakelen die vlot met veranderingen om kunnen gaan en zich kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie.”

Het assessment van Thalento bestaat uit twee delen en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Het rapport geeft scores van 1 tot 10, waarmee wordt aangegeven hoe groot de geteste Learning Agility is in vergelijking met die van de werkende populatie in België. De uitkomst bevat tevens een overzicht van de score per onderdeel, de sterktes van de kandidaat en enkele ontwikkelingstips, die kunnen dienen om een leertraject op te starten.