Nieuwe inschrijvingen voor Jonge Managers

De afgelopen week kon u op deze site 5 getuigenissen lezer van deelnemers aan het programma Jonge Managers & Wijze Mentoren. VKW Limburg bracht deze en nog een 7-tal andere duo's samen om op een informele manier ervaringen uit te wisselen. Een zeer geslaagd initiatief, zo bleek uit de evaluaties.

VKW Limburg heeft dan ook beslist om dit coachingtraject te herhalen. Ben je dus zelf een jongere ondernemer die op zoek is naar een ervaren klankbord, dan kan je een kandidatuur indienen. Gezien de grote belangstelling is er wel een selectieprocedure. Wie wil deelnemen moet daarom een cv en motivatiebrief sturen naar Marc Beenders, manager Jong VKW Limburg, op het e-mailadres marc.beenders@vkwlimburg.be.