KLEMO verhuist en maakt nieuw logo bekend

[caption id="attachment_12890" align="alignleft" width="300"]Directeur Kassandra Driesen en voorzitter Melikan Kucam. Directeur Kassandra Driezen en voorzitter Melikan Kucam.[/caption]

Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) is verhuisd van de Oscar Van Kesbeeckstraat naar de Lijsterstraat. De verhuis gaat gepaard met de lancering van een nieuw logo.

Het nieuwe en ruimere kantoor bevindt zich vlakbij de sociale huurmaatschappij van Mechelen, Woonpunt Mechelen. Vanaf nu kan je dus voor zowel sociale koopwoningen, de Vlaamse Woonlening als voor sociale huurwoningen in Mechelen en omstreken terecht in de Lijsterstraat. De samenwerking tussen beide sociale huisvestingsmaatschappijen zal in de toekomst nog worden versterkt.

"Het nieuwe logo staat symbool voor de bouw- en kredietmaatschappij die Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken is, maar moet tegelijk ook het belang van de ruimtelijke kwaliteit in de verf zetten", zegt directeur Kassandra Driezen. "Betaalbaar bouwen houdt vaak in dat er compacter moet worden gebouwd. Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken vindt het daarbij erg belangrijk om in te zetten op kwalitatieve buitenruimte en zal dit ook als dusdanig opnemen in haar beleidsplan dat momenteel volop in opmaak is."

"De verhuis naar het vernieuwde kantoor en het nieuwe logo zijn de kers op de taart van de vernieuwende wind die een jaar geleden opstak, met de wijzigingen in het directiecomité en de herstructurering van de organisatie", aldus voorzitter Melikan Kucam.

"Vooral de projectwerking van Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken kreeg heel wat kritiek. Dat is ondertussen heel anders. Alle projecten voor de realisatie van koopwoningen die onze sociale huisvestingsmaatschappij reeds in portefeuille had, kregen een nieuwe doorstart. Als kredietmaatschappij bemiddelen we ook voor de Vlaamse Woonlening, en daarvoor scoorde KLEMO dit jaar in de enquête van VMSW weer uitmuntend. Wij zijn erg verheugd dat we onze klanten nu ook in een frisse en professionele omgeving kunnen ontvangen."