terrein Foto: Dirk Vertommen

Site CG Power Systems wordt duurzaam bedrijventerrein

MECHELEN – Door het faillissement van CG Power Systems NV, worden de terreinen en gebouwen aan de Antwerpsesteenweg te koop gesteld. Een groot deel vooraan de site wordt in gebruik genomen door Pauwels Transformers N.V., dat een belangrijk deel van de activiteiten van CG Power Systems verderzet. Het achterste deel wordt mogelijk een duurzaam bedrijventerrein. 

“De behoefte aan goed gelegen ruimte om te ondernemen is stijgend. Gezien de gunstige ligging van Mechelen en ook specifiek van het terrein, is de belangstelling groot. Het is belangrijk dat er zich opnieuw economische activiteit op deze site kan ontwikkelen, maar dat die ook in harmonie is met de omgeving”

, zegt Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie.

Er wordt gestreefd naar een maximaal duurzaam bedrijventerrein met aandacht voor duurzame mobiliteit, zuinig en efficiënt ruimtegebruik, gedeelde waterbuffering, groendaken, wind- en zonne-energie, het uitwisselen van fysieke stromen zoals elektriciteit en warmte, …
Daarnaast dient de site waterneutraal ontwikkeld te worden. Dit betekent dat er maximaal wordt ingezet op groendaken, retentiedaken, en een collectieve watervoorziening voor hergebruik van hemelwater. Er wordt geen hemelwater via de riolering geloosd, maar wel opgevangen in wadi’s en bovengrondse bufferbekkens.

“De herontwikkeling van het gebied kan een opportuniteit zijn om een poortfunctie op te nemen en ook op vlak van beeldkwaliteit een meer uitgesproken positie in te nemen. Daarom wordt veel belang gehecht aan de vormgeving en beeldkwaliteit. Naast een sterke vormgeving wordt ook een hoogstaande architectuur verwacht”, zegt Greet Geypen. “Onze doelstelling is om de site niet langer in te richten als een zone voor milieubelastende industrie, maar wel voor gemengde bedrijvigheid. Gezien de uitstekende locatie, gelegen aan het oprittencomplex tot de R6, biedt de site grote potenties voor onder meer semi-industriële KMO’s, KMO’s met showroom en onderzoekslabo’s”, aldus Greet Geypen.