Ineos 2 Het bedrijf Ineos is blij met het stikstofakkoord. Foto: rr

Ineos tevreden na stikstofakkoord: chemiebedrijf wil bouw fabriek in Antwerpse haven nog dit jaar heropstarten

Het chemiebedrijf Ineos, dat in juli de bouw van zijn nieuwe fabriek in de Antwerpse haven heeft moeten stilleggen wegens stikstof, feliciteert de Vlaamse regering met het stikstofakkoord. Het bedrijf vertrouwt erop dat de bouw van de fabriek nog dit jaar kan heropstarten.

In juli van dit jaar werd de vergunning van Ineos voor de fabriek Project One in Lillo plots ingetrokken. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen kon Ineos niet voldoende aantonen dat de bouw van zijn nieuwe fabriek een verwaarloosbare impact zou hebben op het vlakbij gelegen natuurgebied De Brabantse Wal. Door een overvloed aan stikstof zijn in de Brabantse Wal al veel insecten verdwenen, waardoor vogels minder voedsel hebben en de biodiversiteit er is verstoord.

Foto: Fred Debrock

Als gevolg van die geschrapte vergunning, heeft Ineos vorige maand een rapport van achthonderd pagina’s laten opstellen, waaruit moet blijken dat zijn nieuwe fabriek amper stikstof zal uitstoten. Op basis van dat dossier hoopt Ineos om ten laatste in december een vergunning te krijgen om de bouw van de fabriek te hervatten.

Voor het verkrijgen van zo’n vergunning was een stikstofdecreet niet per se nodig. Maar een stikstofdecreet is volgens Ineos wel heel belangrijk om er zekerder van te zijn dat, als het een nieuwe vergunning krijgt, dat Ineos die daarna ook kan behouden. Want door dat stikstofdecreet ligt nu vast dat de totale hoeveelheid stikstof in Vlaanderen moet dalen. Ineos denkt dat een rechter bij zo’n dalende algemene trend, minder snel een vergunning zal schrappen van een bedrijf dat weinig stikstof uitstoot.

Felicitaties van Ineos

“Wij feliciteren de Vlaamse meerderheidspartijen dan ook met het bereikte akkoord over stikstof”, zegt Nathalie Meert, woordvoerder van Ineos. “Het akkoord is een goede stap in de richting van rechtszekerheid, maar het is nu zaak om snel werk te maken van een decretale omzetting van dit akkoord, zodat het ook effectief kan worden toegepast.” Lees: Ineos wil dat het Vlaams Parlement het akkoord nu snel goedkeurt.

“Het is cruciaal dat de stikstofruimte die vandaag wordt ingenomen door heel vervuilende installaties, wordt vrijgemaakt voor nieuwe installaties zoals ons Project One, dat op milieuvlak de beste technologieën hanteert”, zegt Nathalie Meert.

Nathalie Meert. Foto: rr

Ineos stipt ook aan dat het veel minder werk zou hebben gehad, als het stikstofakkoord er vroeger was geweest. “Wij hebben begin oktober een rapport van achthonderd pagina’s ingediend om onze lage stikstofuitstoot aan te tonen”, zegt Nathalie Meert. “Dat werk zal niet meer nodig zijn als het stikstofakkoord decretaal is verankerd. Want in het akkoord dat de Vlaamse regering nu heeft bereikt, staat dat een industrieel bedrijf maximaal 1% stikstof mag bijdragen aan een nabijgelegen natuurgebied. Wij blijven sowieso onder die drempel.”

Uitbreiding Antwerpse haven

Ook voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, waarvoor de werken in 2025 zouden beginnen, is het stikstofakkoord een belangrijke zaak. “Door dat akkoord is er nu een wettelijk kader voor stikstof (waardoor de stikstofuitstoot van een project dus aan officiële normen kan worden afgetoetst, red.). Zonder dat kader zou het heel moeilijk zijn om een vergunning voor de uitbreiding van de Antwerpse haven te krijgen”, zegt Stephan Vanfraechem, directeur van werkgeversvereniging Alfaport Voka.