kantoorruimte © Peter Hilz

Brusselse kantoorruimte neemt af, al blijft leegstand stijgen

De Brusselse oppervlakte aan kantoorruimten blijft langzaamaan slinken, maar tegelijkertijd stijgt de leegstand van dezelfde kantoren. Dat blijkt uit het veertigste overzicht van het kantorenpark van perspective.brussels, het expertisecentrum voor regionale en territoriale ontwikkeling van het Brussels gewest.

In het jaar 2021-2022 is het aandeel beschikbare kantoorruimte in Brussel met 1,7 procent verminderd, een daling van 213.000 vierkante meter ten opzichte van 2020-2021. De daling van de beschikbare ruimte is significant. Ondanks die daling neemt ook de leegstand toe. Met een leegstandspercentage van 8,7 procent bedraagt de oppervlakte leegstaande kantoorruimte ruim meer dan een miljoen vierkante meter.

Die leegstand is evenwel niet gelijkwaardig verspreid over het Brussels gewest. Zo is de leegstand laag in de kantoorruimtes in de Europese Wijk, waar ooit de historische Leopoldwijk grotendeels voor moest wijken. In andere wijken, zoals bijvoorbeeld de Louizawijk, is de leegstand daarentegen aanzienlijk gestegen. Het gaat zelfs over een onderschatting, want verborgen en grijze leegstand worden niet mee in rekening genomen in de analyse van perspective.brussels.

Nochtans worden er ook heel wat nieuwe kantoorruimten gepland, goed voor 624.000 vierkante meter aan vergunde kantoren. Daarnaast is er in 2021 ook nog nooit eerder zoveel ingezet op de herbestemming van kantoorruimten in Brussel - in totaal werd 182.000 vierkante meter omgebouwd naar andere bestemmingen.  "Kantoorconversie draagt in belangrijke mate bij tot de bouw van nieuwe woningen in het Brussels gewest", aldus perspective.brussels in een persbericht. "Deze dynamiek moet ook worden opgevoerd in het Central Business District, waar een functionele en sociale mix wordt nagestreefd, zowel op het gebied van huisvesting als voorzieningen."