© vdt © vdt

Verplicht attest voor verhuurders wordt uitgebreid buiten stadscentrum in Tienen

Wie in Tienen een huis of pand wil verhuren, moet hiervoor een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Die verplichting was er al voor het stadscentrum, maar wordt nu gefaseerd verder uitgebreid.

De stad Tienen wil de woningkwaliteit in de binnenstad verbeteren en huisjesmelkerij tegengaan. Daarom wordt de verplichting van het conformiteitsattest voor huurwoningen gefaseerd ingevoerd. Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat de woning voldoet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners.

In 2020 werd het conformiteitsattest verplicht voor iedere woning waarvoor een nieuw huurcontract werd afgesloten in de stadskern van Tienen binnen de Vesten. De verplichting geldt niet alleen voor verhuringen, maar ook voor terbeschikkingstellingen als hoofdverblijfplaats. “Voortaan is de verplichting ook van toepassing op het kleinstedelijk gebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Bram Delvaux (Blauw Wit Tienen). “Dit is het gebied buiten de stadsring tot aan de grens met de deelgemeentes. Vanaf 1 januari 2025 wordt de verplichting uitgebreid naar het hele grondgebied. Zo willen we het woningaanbod in Tienen verbeteren en malafide praktijken aanpakken.”

Woningcontrole

Om een conformiteitsattest te bekomen moet je een woningcontrole aanvragen bij het wooninfopunt van de stad. Een woningcontroleur controleert de woning ter plaatse aan de hand van een technisch verslag. Als de woning conform is, wordt er een attest uitgereikt dat tien jaar geldig is. Is de woning niet in orde, dan krijg je technisch advies over welke gebreken verholpen moeten worden om alsnog een attest te verkrijgen. De controle en het attest zijn gratis. Wordt een woning verhuurd zonder conformiteitsattest, dan kan de boete oplopen tot 350 euro.