Borssele

Nederland wil kerncentrale van Borssele langer openhouden

KNOKKE - De niets eens zo ver van Knokke gelegen nucleaire centrale van Borssele (Zeeland) zal langer openblijven. In de praktijk betekent het dat de kerncentrale over 2033 zal worden getild. Die intentie werd bekend gemaakt door de Nederlandse regering. 

De nieuwsbrief van Knokke meldt het verlengd openblijven. Het Espoo focal punt van (het Vlaamse) Departement Omgeving ontving van het (Nederlandse) ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een kennisgeving over de openbare consultatie die in Nederland zal worden gehouden.

Het Nederlands kabinet heeft aangekondigd dat zij wil dat de kerncentrale Borssele na 2033 openblijft. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. In artikel 15a van de (Nederlandse) Kernenergiewet staat nu vastgelegd dat de Kerncentrale Borssele na 31 december 2033 geen kernenergie meer mag vrijmaken.

Koolstofneutraal

De kerncentrale van Borssele ligt in het zuidwesten van Nederland. De kerncentrale is operationeel sinds 1973. De Nederlandse regering is van plan om de levensduur van de kerncentrale in Borssele te verlengen tot na 2033 als onderdeel van de overgang naar een koolstofneutrale energievoorziening.

Om de levensduurverlenging mogelijk te maken, wordt als eerste stap een wijziging van de Nederlandse Kernenergiewet geïnitieerd. Ook moet het convenant 'Kerncentrale Borssele 2006' worden aangepast. In een later stadium volgen de procedures voor de benodigde vergunningen en een reguleringsbesluit. Voor de wijziging van de wet en het convenant zal een eerste fase milieueffectrapportage (MER) worden uitgevoerd.

foto: Mediahuis/De Standaard