KV Kortrijk visual nieuw stadion

Nieuwe stadion KV Kortrijk moet er zijn voor de stad én voor de bedrijven

KORTRIJK - Het Kortrijkse stadsbestuur, vertegenwoordigd door schepenen Wout Maddens en Wouter Allijns, heeft in extenso tekst en uitleg verschaft bij het zogenaamde 'stadiondossier KV Kortrijk'. Daarbij werd duidelijk dat twee sites (Evolis en de omgeving rond Kortrijk Xpo) na het nodige studiewerk de voorkeur wegdragen. Maar over de realisatie blijven grote vraagtekens hangen. Waar het ook aan ontbreekt is een volwaardig en professioneel businessplan om investeerders aan te trekken.    

Aan het voorbereidende studiewerk en de diepte analyses over het te volgen stappenplan, zal het niet gelegen hebben. Maar toch blijft vooral een déjà vu (of déjà entendu) sfeer hangen rond het stadion. De eerste plannen voor een nieuw stadion dateren inmiddels van 2014. Op de info avond wordt wat de effectieve bouw van het stadion betreft, al naar voor gekeken naar 2026, 2027 en zelfs 2028. In het beste geval, werd er aan toegevoegd.

Sportief manager Matthias Leterme van KV Kortrijk herhaalde dat een nieuw stadion een noodzaak is, wil de voetbalclub blijven meedraaien op het allerhoogste professionele Belgische niveau. Het huidige stadion werd voor het eerst als dusdanig in gebruik genomen in 1921 en is dus honderd jaar oud.

De stad, Leiedal en een aantal privé bedrijven (milieubureau Adoplan, advocatenkantoor Publius, adviesbureau M-Tech, Brut en B Architecten) bogen zich de voorbije periode met de nodige Gründlichheit over de vele aspecten die bij de bouw van een nieuwe sporttempel naar het voorbeeld van de Gentse Ghelamco Arena komen kijken. De Kortrijkse burgers worden gevraagd om al hun opmerkingen omtrent de twee gekozen sites (Evolis en omgeving Kortrijk Xpo) kenbaar te maken via mail (ruimte@kortrijk.be) en dat tegen uiterlijk 17 januari 2022.

Meer dan een voetbalstadion

Wout Maddens, schepen verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, legde er herhaaldelijk de nadruk op dat een nieuw stadion meer moet zijn dan een voetbalstadion. "Het moet een site worden van de stad maar ook voor de bedrijven", aldus Maddens. "Een nieuw stadion moet een multifunctionele invulling krijgen, waar ook events kunnen georganiseerd worden. Ook bedrijven moeten er terecht kunnen met hun ideeën. Sowieso willen we een nieuw stadion nooit op een eiland leggen, maar inkapselen in een sociaal-stedelijke bedding."

Nood aan investeerders

De infovergadering kwam er, bijna dag op dag, exact vier jaar nadat de stad ook al eens de komst van een nieuw stadion en de daarbij horende feasability studie aankondigde. Toen zei het stadsbestuur dat ze nooit de bouw mee zou financieren. Ook nu weer werd dat principe herhaald. De stad zegt wel dat ze alles wil helpen faciliteren en coördineren. Van een financieel plan of een volwaardig businessplan is er echter ook vandaag nergens sprake. In Gent werd destijds gekozen voor een PPS (privaat-publieke samenwerking). De principiële maar ook te begrijpen houding van de stad sluit dergelijke formule zo goed als uit, en doet de vraagtekens rond dit dossier niet afnemen.

In Kortrijk wordt er omfloerst gesproken over 'investeerders warm maken', zonder concreet te worden. Pro memorie: in 2017 stelde de steenrijke Maleisische zakenman en hoofdeigenaar van KV Kortrijk Vincent Tan, dat hij bereid was 50 miljoen te investeren 'onder voorwaarden'. Hij voegde er toen aan toe te beseffen dat dit zo goed als zeker een verlieslatende investering zou zijn. Van Tan, die weinig betrokkenheid voelt met de club of de stad, moet er volgens insiders niet veel meer verwacht worden.

Vandaag zou een geloofwaardige rendabiliteitsstudie, die investeerders kan overtuigen, misschien een eerste prioriteit moet zijn. Elke burger die grond op het oog heeft, en daarop een huis wil bouwen, heeft vooraf toch ook al grondig zijn financieel huiswerk gemaakt, toch?