West-Vlaanderen luchtfoto mooi 21

Ook Unizo dringt aan op meer ruimte om te ondernemen

BRUGGE - Na Voka, dringt nu ook Unizo West-Vlaanderen aan op meer mogelijkheden om te ondernemen. Binnen de economische vooruitgang en welvaart staat West-Vlaanderen voor een cruciale uitdaging: de nood aan bedrijventerreinen. Unizo West-Vlaanderen mengt zich daarom in het debat, samen met haar lokale ondernemersverenigingen. De bezettingsgraad van bedrijventerreinen in West-Vlaanderen bedraagt bijna 90%.  Deze uitzonderlijk hoge bezettingsgraad, gekoppeld aan het aangetoonde tekort van 143,5 ha in de economische subregio regio Brugge, toont de noodzaak om snel extra hectares te voorzien. 

De doelstelling is duidelijk, stelt Unizo West-Vlaanderen: daar waar mogelijk bedrijvigheid verweven in onze kernen. Waar dit niet haalbaar is, extra ruimte reserveren voor kmo’s, die de ruggengraat vormen van onze economie.

Hendrik Vermeulen, regiovoorzitter van Unizo West-Vlaanderen, stelt vast dat de bezettingsgraad van bedrijventerreinen in West-Vlaanderen met 87,6% zeer hoog is. Voor de economische subregio Brugge loopt dit zelf op tot 90,2%. "Deze uitzonderlijk hoge bezettingsgraad, gekoppeld aan het aangetoonde tekort van 143,5 ha in de economische subregio regio Brugge, toont de noodzaak om snel extra hectares te voorzien", zo zegt Vermeulen. “Dit tekort toont een directe bedreiging aan voor bedrijven die hun investeringen willen voortzetten en daarmee bijdragen aan de welvaart van de regio. De inzet is hoog, maar de vraag blijft: waarom is er ondanks de duidelijke behoefte aan bedrijventerreinen nog steeds sprake van stagnatie?”

Schot in de zaak?

Recent gingen de planprocessen om extra ruimte te voorzien in de economische subregio’s Brugge en Roeselare van start. Unizo  hoopt dat hiermee schot in de zaak komt en eindelijk extra ruimte voorzien wordt.

De organisatie zegt dat ze al jaren strijdt voor bedrijvige kernen, waarbij geijverd wordt voor een maximale verwevenheid van functies zoals horeca, detailhandel, makers, diensten, starters, producenten, freelancers maar ook scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen in de kernen.

Voor elk wat wils

Naast bedrijven die perfect 'verweefbaar' zijn in de kernen van onze steden en gemeenten, zijn er ook bedrijven die omwille van nood aan ruimte of productieproces op geëigende, afgezonderde plaatsen ruimte moeten vinden. “Deze fysieke ruimte is essentieel voor ondernemers, of het nu om een handelszaak, een productiebedrijf, een dienst of kantoren gaat", vindt Hendrik Vermeulen. "Voor de kmo’s vragen we bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen. Deze kmo’s hebben heel vaak een band met hun directe omgeving, hun klanten en personeel. Daarom is het belangrijk dat er voldoende plaats wordt voorzien, zowel in steden als in kleinere gemeenten, voor mogelijke uitbreiding van gevestigde bedrijven als voor starters.”

Unizo West-Vlaanderen besluit: het is noodzakelijk dat verweefbare en niet-verweefbare ondernemingen blijvend een plek vinden in de kern of op een industrieterrein. Daarbij is er een grote nood is aan (betaalbare) locaties en daarom moet er dringend werk gemaakt worden van extra hectares in West-Vlaanderen.