Nieuws West-Vlaanderen Stories Starter in de kijker: Club Experience biedt reddingsboei voor amateursporten
West-Vlaanderen

Starter in de kijker: Club Experience biedt reddingsboei voor amateursporten

OOSTENDE, HAMME – Oostendenaar Wesley Schouteere maakt zich sterk een antwoord te kunnen bieden op de noodkreten van de amateursportclubs. Door de maandenlange sluiting van de kantines lijken veel sportclubs aan het einde van hun Latijn. Met zijn start-up Club Experience (opererend vanuit Hamme) garandeert hij hen echter een pak nieuwe inkomsten.

“We hebben een model ontwikkeld, dat op basis van innovatieve software en doordachte marketing bij sportclubs voor een digitale transformatie zorgt, zodat ze de passie van alle stakeholders die bij de club betrokken zijn echt kunnen omzetten in nieuwe inkomsten”, zegt Wesley Schouteere. ” Sponsoring 3.0 als het ware. Het maatschappelijke belang daarvan is nauwelijks te onderschatten, want sportclubs blijven levensnoodzakelijk om voor een inclusieve en diverse samenleving te zorgen en dragen bij tot het fysieke en geestelijke welzijn van iedereen.”

Digitale professionalisering

Al vóór de Covid-19 pandemie kregen veel sportclubs het almaar moeilijker om voldoende financiële middelen bij elkaar te harken én genoeg vrijwilligers te vinden om hun werking te blijven verzekeren. De coronacrisis heeft één en ander nog meer bemoeilijkt, want ook bij de bedrijven die traditioneel wel wat sponsorgeld over hebben om de lokale clubs te ondersteunen heerst grote onzekerheid. Vandaar dat her en der al werd geroepen dat veel amateurclubs ten dode zijn opgeschreven.

“Amateursportclubs die nu goed overeind blijven”, zegt Wesley Schouteere, “danken dat aan het feit dat ze vroeger al voor een duidelijke structuur en een min of meer professionele werking kozen. Clubs kunnen de periode na de pandemie volgens ons aangrijpen om te kiezen voor een digitale professionalisering die hen toekomstbestendig kan maken. En daarvoor wil Club Experience hun partner zijn. Onze software maakt het mogelijk de datagoudmijn die in elke club aanwezig is te ontginnen, zodat sponsors een veel beter zicht krijgen op de return van hun sponsoringbijdrage. Club Experience bouwt bruggen tussen clubs en sponsors zodat voor alle partijen win-wins ontstaan.”

Sociaal kapitaal omzetten in gedeelde winst

Club Experience combineert een innovatieve digitale strategie met een creatieve marketing om de passie die bij sport komt kijken om te zetten in gedeelde inkomsten. “De coronacrisis zal volgens ons voor een enorme stroomversnelling zorgen rond de digitalisering in de amateursporten”, zegt CEO Wesley Schouteere. “Met Club Experience staan we klaar om alle clubs te helpen om meer data te verzamelen, de community rond de clubs beter bij het sportgebeuren te betrekken en op die manier ook meer sponsors aan te trekken en die sponsors een veel beter zicht te geven op de return die ze voor hun inbreng krijgen. We hanteren daarbij een model van gedeelde inkomsten, zodat de clubs meteen meer cash krijgen.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat zowel digitale technologie als menselijk contact onmisbaar zijn. “Sportclubs zijn levensnoodzakelijk om waarden als ondernemerschap, een gezonde geest in een gezond lichaam, sportiviteit, inclusiviteit en diversiteit aan de jeugd te blijven doorgeven”, geeft Wesley Schouteere nog aan. “Ook bedrijven die op zoek gaan naar mogelijkheden om concreet gestalte te geven aan het veel beleden principe van profit-people-planet kunnen hier hun verantwoordelijkheid opnemen. Met Club Experience bieden wij hen met behulp van diverse formats de zekerheid dat ze “beter voor mij” en “beter voor de wereld” hand in hand kunnen laten gaan.”