erfgoed

West-Vlaanderen krijgt lessenreeks over industrieel erfgoed

erfgoedIndustriële archeologie is een mode-woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat moet geklasseerd worden? En wat kunnen we ermee aanvangen? Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht? Om een antwoord te bieden op dit soort vragen wordt vanaf eind oktober een reeks cursussen georganiseerd in West-Vlaanderen. De lessenreeks gaat dit jaar door op vijf verschillende locaties. De start wordt op 29 oktober gegeven in (het nieuwe vlasmuseum) Texture in Kortrijk.

Sinds meer dan dertig jaar organiseert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - telkens in een andere provincie - een vijfdaagse introductiecursus die een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed biedt. Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ? De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en industrieel toerisme. Wat doen wij met de wortels van onze (post?)industriële maatschappij? Erven wij met eerbied?

De industriële archeologie, de wetenschap die zich achter de studie, het behoud en de ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed zet, kent in alle Europese landen een sterke ontwikkeling. Dit is een gevolg van het feit dat 2015 het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed was, een jaar waarin overal initiatieven genomen werden en tal van nieuwe verenigingen en organisaties het licht zagen. Ook Vlaanderen surft mee op deze golf. Via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie wordt bijvoorbeeld deelgenomen aan enkele Europese projecten, onder meer rond educatief industrieel erfgoedtoerisme en over de valorisatie van het erfgoed van kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, opgericht begin mei 1978, is de oudste landelijk werkende vereniging die zich op het Europese continent inzet voor het industrieel en technisch erfgoed. (KC)