Rekkem Ferrain

West-Vlaanderen werkt aan een grensoverschrijdend milieu observatorium

KORTRIJK, RIJSEL - De provincie West-Vlaanderen werkt, samen met andere instanties (ook over de land- en taalgrens heen), aan de oprichting van een milieu observatoruim. Dat bevestigt député Jean de Bethune aan Made in West-Vlaanderen. Het is de bedoeling om dergelijk grensoverschrijdend observatorium tegen begin volgend jaar operationeel te hebben, aldus de Bethune.

Dergelijk observatorium zou meer dan nuttig zijn. Het zou diverse milieu parameters in kaart moeten brengen. Denk aan analyse van de luchtkwaliteit, aan het nagaan van de biodiversiteit of aan het nader bekijken van de waterproblematiek, altijd over de Belgische-Franse grens heen. "Er zijn heel wat instanties van de overheid bij betrokken aan beide kanten van de landsgrens, maar de Eurometropool is hierin geen leading partner", zegt de Bethune. "Over het principe dat er zo'n observatorium moet komen, is iedereen het eens. Het is nu enkel wachten op de uitvoering van de consensus."

Voor de Bethune is het klaar en duidelijk dat de milieu-problemen die zich stellen over de grens heen, moeten aangepakt worden. Twee jaar geleden wilde de toenmalige préfet, het hoofd van het departement Le Nord, omwille van de luchtkwaliteit, zelfs een verbod invoeren op vrachtwagenverkeer van het noorden naar het zuiden, zoals er al een verbod is in de tegenovergestelde richting. “De vrees blijft dat de Franse overheid plots een eenzijdige beslissing zou kunnen nemen waardoor het economisch verkeer bedreigd wordt”, zei politicus Kurt Himpe, die een vraag stelde tijdens de provincieraadszitting van 21 november. "Het verkeer vanuit West-Vlaanderen naar Rijsel afleiden via de verkeerswisselaar Aalbeke of via Doornik is alvast geenszins een oplossing.”

Luchtkwaliteit in real time meten

Een milieu-observatorium voor de grensstreek waarbij de luchtkwaliteit in real time gemeten wordt, is dus dé oplossing. Hierdoor zouden er aangepaste maatregelen kunnen genomen worden bij smog-gevaar bijvoorbeeld, zoals een snelheidsbeperking op de West-Vlaamse snelwegen.

Jean de Bethune benadrukt dat enkel overleg met de Franse partners de zaken vooruit helpt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de waterproblematiek (Westhoek overstromingen), een dossier waar de Fransen al langer eerder met de voeten slepen.

foto: Mediahuis