Nieuws Antwerpen Drie vragen over cao 104: is uw organisatie gewapend tegen dreigend personeelstekort?

Drie vragen over cao 104: is uw organisatie gewapend tegen dreigend personeelstekort?

Drie vragen over cao 104: is uw organisatie gewapend tegen dreigend personeelstekort?

 

Dat we in België langer zullen moeten werken, is onvermijdelijk. Als werkgever is het dan ook cruciaal om oudere medewerkers aan boord te houden. Cao 104 verplicht bedrijven met meer dan twintig werknemers trouwens om jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen. We overlopen.

1.Waarom zijn oudere werknemers zowel een must als een troef voor uw organisatie

Oudere, en bijgevolg vaak meer ervaren, medewerkers vormen een grote troef voor uw organisatie. Ze bezitten cruciale competenties en ervaring die u niet zomaar verloren mag laten gaan. Door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt vormen zij ook dé oplossing om een personeelstekort te vermijden. Tal van knelpuntberoepen zijn zonder de doelgroep van de 45-plussers namelijk moeilijk in te vullen.

Het houden en zelfs aantrekken van 45-plussers heeft echter specifieke uitdagingen. Zo is het langdurig verzuim bij deze groep het hoogst. Enerzijds omwille van beroepsziekten zoals musculoskeletale aandoeningen die tot chronische letsels kunnen leiden. Anderzijds gaat langdurige chronische stress gepaard met aandoeningen als hart- en vaatziekten.

2.Wat houdt een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers in?

De sleutel tot het (gemotiveerd) houden van 45-plussers is ‘werkbaar werk’. Cao 104 verplicht namelijk alle ondernemingen met meer dan twintig werknemers, dus ook kmo’s, om na te denken over de manier waarop ze hun oudere werknemers inzetten. Het doel daarvan is om medewerkers van 45 jaar en ouder flexibel, wendbaar, vitaal én gemotiveerd te houden om langer te kunnen en te willen doorwerken.

Concreet komt het erop neer  om jaarlijks een ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ op te stellen. In dat plan moet u als werkgever aangeven op welk vlak u actie wilt ondernemen: medewerkers aan het werk houden of nieuwe medewerkers aanwerven. Daarnaast moet u ook vermelden welke concrete maatregelen u daarvoor zult nemen.

Deze verplichting hoeft u niet per se als een administratieve last zien. Het is een kans om uw HR- en wellbeingbeleid te optimaliseren én om de band met uw oudere medewerkers aan te halen. En het zorgt mee voor een gezonde mix van jong geweld en ervaren anciens op de werkvloer.

3.Hoe pakt u cao 104 aan in uw organisatie?

Vanuit Attentia raden we u aan om te beginnen met een uitgebreide data-analyse en een bevraging van alle betrokken partijen binnen uw organisatie. Zo krijgt u een duidelijk beeld van:

  • De leeftijdspiramide van uw huidig personeel
  • De toekomstige leeftijdssamenstelling van uw personeel (bijvoorbeeld in 2020 of later)
  • Het huidige klimaat en beleid in verband met leeftijd en werk in uw organisatie

De resultaten van deze analyse zijn een perfect vertrekpunt om knelpunten en kansen binnen uw organisatie bloot te leggen. Op basis daarvan kunt u dan weer beslissen over toekomstige acties die bijdragen aan de vitaliteit en de werklust van uw oudere medewerkers.

De beste resultaten bereikt u met een geïntegreerd HR- en wellbeingbeleid. Wij als Attentia zijn ervan overtuigd dat het combineren van wellbeing (corporate vitality, preventie en bescherming) en HR (strategisch loonbeleid, sociaal secretariaat) tot de beste resultaten zal leiden.

 

Reageer op dit bericht

Sector

Gerelateerde berichten

Sector

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.