Wie voltijds werkt in de privésector in Vlaanderen verdient gemiddeld 3.300 euro bruto per maand

REGIO – SD Worx berekende dat de bruto maandsalarissen op vier jaar tijd in Vlaanderen effectief gestegen zijn met 18 procent. Dat concludeert de loonberekenaar op basis van de effectieve salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen.

SD Worx bekeek de salarisgegevens van 400.000 voltijdswerkende Belgen om een nauwkeurig beeld te krijgen van het ‘doorsnee salaris’ van wie werkt in Vlaanderen. Sinds eind januari bedraagt het bruto mediaanbedrag bij Vlaamse werkgevers 3.300 euro per maand voor voltijdse tewerkstelling. De helft van de mensen die voltijds werken in de privésector verdient meer, de helft verdient minder. Er zijn belangrijke verschillen: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders en Brussel het laagste.

Automatische indexering

“Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen”, weet Virginie Verschooris, reward consultant van SD Worx. “De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen gaat het in totaal om bijna 20%, namelijk 18% in Vlaanderen en 19% in Brussel. De mediaanwaarde van het brutoloon voor arbeiders is eind januari 2023 gestegen tot 2.906,5 euro exclusief premies en sector of andere extra’s. Limburg kent het hoogste mediaanloon, namelijk 3.013,5 euro voor arbeiders."

Benchmark studies

"Voor bedienden is de regio Brussel dé werkplek bij uitstek met een mediaanloon van 4.220 euro", aldus nog Virginie Verschooris. "Naast regio spelen ook sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die marktconform willen verlonen om bijvoorbeeld talent aan te trekken of te houden, vragen vaak benchmark studies op of gaan zelf aan de slag met data. Zo verzekeren ze dat hun lonen in lijn liggen met de gekozen vergelijkingsmarkt en werkgevers."

SD Worx is meer dan een sociaal secretariaat: we zijn een hr-partner die je de nodige tools en ondersteuning biedt...