Patrick-Buteneers-1

Euregio-bedrijven krijgen Limburgse voorzitter

Om advies te verlenen bij socio-economische dossiers in de Euregio Maas-Rijn (Aken-Maastricht-Hasselt-Luik), werd zopas een nieuwe raad opgericht. Hierin zetelen afgevaardigden van zowel werkgevers als werknemers uit de vier deelgebieden. De eerste voorzitter van deze Sociaal Economische Raad Euregio Maas-Rijn is Wellenaar Patrick Buteneers (ook actief als directeur Belangenbehartiging bij Unizo-Limburg). Meer concreet krijgt Buteneers de taak om samen met zijn raad standpunten in te nemen over economische, sociale en zelfs culturele ontwikkelingen, alsook ruimtelijke ordening. Het orgaan moet de sociale dialoog tussen de partners in de 3 landen stimuleren.