pexels-tima-miroshnichenko-5059638

Kafka moeit zich met faillissement van bouwbedrijf

Bouwvoordeel is een bedrijf uit Gingelom dat al 35 jaar badkamers en keukens levert en ook installeert. In mei jongstleden werd de onderneming echter plots failliet verklaard. "Een opeenstapeling van gerechtelijke blunders, die dankzij de tussenkomst van mijn advocaten gelukkig heeft geleid tot de intrekking van het faillissement", getuigt zaakvoerder Beaudouin Collard. "Een lijdensweg die onterecht enorm veel schade heeft veroorzaakt. Na zovele jaren van keihard werken moet ik helemaal van nul herbeginnen." De rechtbank spreekt tegen dat er fouten werden gemaakt en stelt zelfs ronduit dat de beweringen van Bouwvoordeel onjuist zijn.

"Als hardwerkende zelfstandigen zijn we al 35 jaar in dezelfde branche actief, met name in het leveren en plaatsen van badkamers en keukens", zo begint Beaudouin Collard zijn verhaal. "We hadden daarnaast ook een goed functionerende webshop. Alles liep dus goed, maar in 2022 kregen we door omstandigheden wat achterstand bij de sociale kas. Een deurwaarder die het bedrag kwam innen, had echter een veel hogere rekening bij. Ik protesteerde dus de vordering, en in plaats van een rechtzetting werd het bedrag gewoon maal drie gedaan! Een nieuwe gerechtsdeurwaarder kwam plots met een vordering aandraven van 53.900 euro, verspreid over 2 vennootschappen en mezelf als privépersoon. Een blunder van formaat..."

"Dit feit deed wel een belletje rinkelen bij het gerecht. Ik werd opgeroepen om te getuigen voor de Kamer van Ondernemingen in Moeilijkheden, maar de uitnodiging werd per post naar het verkeerde adres gestuurd. Dit gebeurde niet één maar twee keer. (De rechtbank beweert dat dit onjuist is, en er wel degelijk naar het juiste adres een uitnodiging werd gestuurd, nvdr.) Uiteindelijk werd ik opgeroepen om me te verdedigen tegen de vordering van faillissement, maar het dossier dat ik mocht inkijken was leeg. Tja... Op de zitting zelf hadden we niet de indruk dat de rechter echt naar ons verhaal luisterde. De cijfers op de balans werden niet eens bekeken, terwijl dat ons had kunnen vrijpleiten. Zijn besluit om ons failliet te verklaren lag kennelijk al vast. En dat gebeurde dan ook..." (In tegenstelling tot deze beweringen, zegt de rechtbank dat ze niet over alle gegevens beschikten en dus geen oordeel konden vellen over het hele dossier. De stukken die later tot de intrekking hebben geleid, werden volgens de rechtbank in Hasselt pas in een latere fase aangedragen.)

Er werd intussen een curator aangesteld en de webshop van Bouwvoordeel werd offline gehaald. "We gingen onmiddellijk tegen de uitspraak in beroep", vertelt Collard. "Mijn raadsmannen, Meester Wagelmans en Meester van der Cloot konden bij de rechter in Antwerpen wel de juiste argumenten naar voor brengen. Dankzij hun uitstekende interventie werd het faillissement dan ook ingetrokken. Een opluchting, maar het kwaad was geschied."

"Er zijn veel negatieve reacties gekomen en ik heb vier maanden lang niet mogen werken", aldus nog de zaakvoerder van Bouwvoordeel. "Ik had geen telefoon, geen voertuigen, geen rekeningen, geen e-mail... niets! Geen inkomsten dus, terwijl de kosten voor de curator wel direct te betalen waren. En als je dan onze firma intikt op Google, wat veel potentiële klanten doen, krijg je overal de vermelding 'failliet'. Qua negatieve impact op het zorgvuldig opgebouwde imago kan dat tellen."

"Maar nu zijn we dus opnieuw operationeel en kunnen we aan de heropbouw beginnen. We kennen ons vak en hebben nog trouwe klanten, dus dat komt wel goed. Blij dat deze nachtmerrie achter ons ligt. Ik hoop dat geen enkele zelfstandige dit ooit moet meemaken..."