Laagterecord voor ongevallen in uitzendsector

Ondanks de sterke toename van het aantal gepresteerde uren in de uitzendsector, neemt het aantal ongevallen bij tijdelijke arbeid af. Nog nooit waren er minder ongevallen. “Het is duidelijk dat preventieve maatregelen hun vruchten afwerpen,” zegt Joël Stockmans van Flexpoint, dat nog een stuk beter scoort dat het gemiddelde in de sector.

Het is de Centrale Preventiedienst van de Uitzendarbeid die jaarlijks de balans opmaakt van het aantal ongevallen. Daarbij wordt een uitsplitsing gemaakt tussen handenarbeid en bureauwerk. Ook de ernst van de ongevallen wordt in de statistieken opgenomen. De nationale cijfers wijzen uit dat de frequentiegraad voor de uitzendarbeid (aantal ongevallen per gepresteerde uren) voor het vijfde jaar op rij is gezakt, en voor het eerst onder de 40 is gedaald. De aard van de blessures en het aantal dagen dat er na een ongeval niet kon gewerkt worden, is ongeveer gelijk gebleven. Het cijfer voor arbeidsongevallen met een blijvende ongeschiktheid is dan wel weer gestegen, en dit niet alleen in de uitzendsector, maar ook in de privé en overheidsdiensten. In vergelijking met die laatste twee, is het aantal ongevallen in de (totale nationale) uitzendsector wel nog erg hoog. Zo krijgen tijdelijke werknemers nog altijd meer dan dubbel zoveel ongevallen dan collega’s die in vast dienstverband in de privé actief zijn.

StockmansAudits
Flexpoint, met hoofdkantoor in Hasselt, scoort opvallend beter dan het gemiddelde in de uitzendbranche, en kan gelijkaardige cijfers als de privé voorleggen. “We hebben dan ook grote inspanningen geleverd om het aantal ongevallen terug te dringen,” zegt Joël Stockmans, algemeen directeur van Flexpoint. “Ik denk aan tal van preventieve acties, zoals een doelgerichte sensibilisering en bewustmaking vooraleer de uitzendkracht aan zijn taken begint. Dat houdt onder meer in dat we een onthaalbrochure overlopen, werkpostfiches maken, enzovoort. We laten bovendien interne audits uitvoeren door een preventie-adviseur, ondernemen acties in het kader van ons VCU-certificaat (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) en stemmen ons beleid af met externe preventie-adviseurs. Al die initiatieven samen werpen duidelijk hun vruchten af en daar zijn we uiteraard heel blij mee.”

Verzekering

Een laag aantal arbeidsongevallen levert de organisatie immers belangrijke voordelen op. “We merken dat kandidaat-werknemers voor ons kiezen om die reden,” aldus nog Stockmans. “Onze aantrekkelijkheid verhoogt dus, ook bij leveranciers. Voor Flexpoint zelf merken we een hogere efficiëntie, omdat we nu minder administratie en oponthoud hebben. Tot slot dalen de kosten van onze verzekeringspolissen, wat in een competitieve markt als de onze, mooi meegenomen is.”