Minister luistert: 10 manieren om starters te stimuleren

Vlaams minister van Economie Jo Brouns was zopas te gast bij Voka Limburg waar hij 10 suggesties voor de voeten kreeg geworpen om het starten van een onderneming te vergemakkelijken. De aanwezige starters zelf konden met experts in allerlei vakdomeinen aan tafel gaan om specifieke drempels voor hun bedrijf uit de weg te ruimen.

De naakte cijfers zijn wat ze zijn: in april 2023 zijn er 895 nieuwe startende ondernemingen bijgekomen in Limburg. Dat zijn er 6,7% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De cijfers bevestigen de negatieve trend van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. “Dit is een trend die we in heel Vlaanderen zien, alleen kampen we in Limburg met een historische achterstand en moeten we dus een grotere inhaalbeweging maken”, verduidelijkt Ellen Olislagers, directeur Eigenaars-Ondernemers van Voka Limburg. “Bovenop de onzekere crisiscontext van 2022 is het wegwijs geraken in het starterslandschap geen evidentie. We moeten er dan ook alles aan doen om onze starters en scale ups alle kansen op succes te bieden. Bij Voka Limburg doen we dat onder meer via onze Bryo-trajecten en onze Business Dates, waar we jonge starters in dialoog laten gaan met ervaren ondernemers. Vorige vrijdag vonden er nog sessies plaats van deze 1 op 1 coaching.”

Op basis van diverse gesprekken met starters en de communities waarin ze vertoeven, wist Voka Limburg een tiental verbeterpunten te distilleren. Die werden voorgelegd aan minister Brouns, zodat er ook op politiek vlak gehoor aan kan gegeven worden. In het wensenlijstje staat onder meer dat er binnen het bestaande netwerk van de incubatoren, maar ook daarbuiten, nog verder gewerkt moet worden aan echte communitybuilding. "Gezien de unieke Limburgse positie, te midden van de kennis­regio’s Leuven-Aken-Eindhoven, lijken samenwerkingsverbanden binnen de Euroregio een logische stap", vindt Ellen Olislagers. "Daarnaast moeten we verder blijven inzetten op intensieve begeleidingstrajecten, maar moeten ook de bestaande initiatieven transparanter worden gepresenteerd."

Een tweede topic is de zoektocht naar talent, waarbij start- en scale-ups extra worden getroffen omdat ze vaak minder zware verloningspakketten kunnen bieden. Het gebrek aan afgestudeerden uit STEM-richtingen is nefast. "We vinden op vlak van HR dat het makkelijker moet worden om buitenlands talent naar hier te halen. Daarom is het belangrijk om de doorlooptijd van Single Permits te verminderen en internationale diploma’s sneller te erkennen."

De overheid kan ook een rol spelen om meer kapitaal aan starters toe te kennen. "Er moeten programma’s ondersteund worden die de financiële geletterdheid bevorderen en het financieringslandschap transparanter maken", vindt Olislagers. "En ook op Europees niveau mag een versnelling hoger worden geschakeld, bijvoorbeeld door het uitbreiden van Europese investeringsfondsen."

Blijft een aandachtspunt: het verminderen van de administratieve rompslomp. "Er zijn nog te veel regeltjes die de groei van onze bedrijven fnuiken", weet Ellen Olislagers. "Regelluwe kaders zijn een must voor innovatieve experimenten. Maar ook de arbeidscontracten zijn vaak te conservatief en verloning wordt veel te zwaar belast. We willen tevens de procedure voor aandelenopties minder complex en duur. Tot slot zou het ook gemakkelijker moeten zijn voor start- en scale-ups om in te tekenen op overheidsaanbestedingen."

Minister Brouns was een aandachtig toehoorder. Het mag niet verbazen als aan meerdere van de aangehaalde suggesties weldra gehoor wordt gegeven. Het kan de starters en scale-ups alleen maar goed doen...