Provincie reikt eerste innovatiepremies uit

De eerste bedrijven die de premie krijgen zijn The Astyre Group en Aristoco. The Astyre Group is gevestigd in Hasselt en is gespecialiseerd in personeelsselectie en - beoordeling. Het bedrijf evalueert en beoordeelt het functioneren van medewerkers van zijn klanten. The Astyre Group heeft onder meer een eigen model ontwikkeld voor gedragsanalyse waarmee werknemers gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden beoordeeld. GC www.astyre.com, www.alfaselector.com Aristoco is een spin-off van het Expertisecentrum voor Digitale Media in Diepenbeek. Onder de naam Cubigo ontwikkelde het bedrijf een op internet gebaseerd platform waarmee digitale diensten en informatie op eenvoudige manier kunnen aangeboden worden op verschillende toestellen. De technologie mikt onder meer op oudere mensen die weinig ervaring hebben met computers. De eerste reacties van de gebruikers zijn zeer positief.www.aristoco.com, www.cubigo.com ,