Koen Geens

Modernisering insolventierecht van ondernemingen

De Ministerraad van 23 december 2016 keurde op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed om de wetgeving over insolvabiliteit van ondernemingen coherenter te maken.

koen-geens