Laga Hilde

Hilde Laga treedt terug als bestuurder en voorzitter bij GIMV

KORTRIJK - De bekende publieke financieringsmaatschappij GIMV krijgt een nieuwe referentieaandeelhouder. Binnen het bestuur van GIMV speelde de Kortrijkse juriste Hilde Laga al jarenlang een vooraanstaande rol, en dat als voorzitter. Aan dat bestuursmandaat komt nu ook een einde. Filip Dierckx wordt uitvoerend voorzitter van WorxInvest en intredend voorzitter van Gimv.

De verkoop van de aandelen Gimv door de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) aan de gediversifieerde investeringsmaatschappij WorxInvest is een feit. Alle nodige reglementaire goedkeuringen zijn ondertussen verkregen, waardoor de transactie die reeds was aangekondigd op 30 november 2023 kan worden afgesloten. Hiermee wordt WorxInvest de nieuwe referentieaandeelhouder van Gimv met een belang van 28,73% na bijkomende aankopen tussen signing en closing.

Naar aanleiding van de voltooiing van deze transactie vindt er ook een herschikking plaats in de raad van bestuur van Gimv. Filip Dierckx wordt gecoöpteerd in de raad van bestuur van Gimv en wordt voorzitter. Daarnaast coöpteert de raad van bestuur van Gimv de volgende twee bestuurders op voordracht van WorxInvest: Robert van Goethem en Marc Valentiny. Het betekent meteen ook dat een aantal andere bestuursmandaten aflopen. Onder meer Hilde Laga verdwijnt nu uit het organigram van de raad van bestuur van Gimv.

Vertrouwen in de toekomst

"We zijn bijzonder fier op wat Gimv over de voorbije 44 jaar heeft kunnen bereiken", zegt Hilde Laga naar aanleiding van het voleindigen van haar mandaat als voorzitter van de participatiemaatschappij. "We wensen dan ook de Vlaamse overheid te bedanken voor het vertrouwen en de ondersteuning tijdens dit traject. Het is met veel vertrouwen in de toekomst van Gimv dat we nu deze transactie kunnen voltooien. We zijn ervan overtuigd dat WorxInvest de ideale lange-termijn partner is om dit mooie groeiverhaal verder te kunnen zetten. We wensen het Gimv-team veel succes bij het voortzetten van 'building leading companies' in samenwerking met de nieuwe referentieaandeelhouder.”