JobRoad wil meer inclusiviteit bij de bedrijven

ROESELARE - JobRoad, een project van Accent en House of HR om kwetsbare personen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen, slaat binnenkort de handen in elkaar met Voka. Samen zullen ze per jaar 100 Vlaamse bedrijven persoonlijk bijstaan om gedreven werknemers te rekruteren en om die instroom van nieuwe medewerkers meteen een pak diverser te maken. Het project krijgt de naam “Wendbare loopbanen voor elk talent” en zal in 2021 in bepaalde regio’s in Vlaanderen een lokaal netwerk uitbouwen van ondernemingen enerzijds en intermediaire organisaties anderzijds. De experten van JobRoad helpen beide partijen met het zoeken van de juiste match via screenings, gesprekken en bedrijfsbezoeken. “Op deze manier kunnen we mensen die anders uit de maatschappijboot vallen toch makkelijker een perspectief bieden op vast werk”, zegt Joachim Commeene, CEO van JobRoad.

De experten van JobRoad helpen beide partijen met het zoeken van de juiste match via screenings, gesprekken en bedrijfsbezoeken. “Op deze manier kunnen we mensen die anders uit de maatschappijboot vallen toch makkelijker een perspectief bieden op vast werk”, zegt Joachim Commeene, CEO van JobRoad.

Het team van JobRoad zal in 2021 door Vlaanderen reizen en in bepaalde regio’s telkens een netwerk uitbouwen, samen met Voka. “Met onze eigen aanpak brengen we de belangrijkste actoren op de arbeidsmarkt lokaal samen”, verklaart Joachim Commeene, CEO bij JobRoad. “In de eerste plaats spreken we, onder meer via VOKA, ondernemingen aan die specifieke vacatures open hebben staan. Grote of kleine bedrijven, dat maakt niet uit. Nadien laten wij intermediaire organisaties zoals lokale OCMW’s, VDAB en de uitzendsector uitgebreid kennismaken met de personeelsnoden van deze plaatselijke werkgevers”.

Stap per stap

In een volgende stap screenen de medewerkers van JobRoad de kandidaten die de intermediaire organisaties naar voor schuiven. “Tijdens zulke screenings doet JobRoad onder andere beroep op de expertise van Accent", aldus nog Commeene. "Ze krijgen ook een aantal tests voorgeschoteld. Daarna brengt JobRoad de geselecteerde jobzoekers op de zgn. projectdagen naar de meewerkende bedrijven waar ze voeling kunnen krijgen met de jobinhoud. Is er een ‘match’, dan gaan de kandidaten meteen een sollicitatiegesprek aan met de personeelsverantwoordelijke. Vast werk komt zo in zicht ook dankzij een intensief nazorgtraject, al dan niet in combinatie met een voorafgaande of gelijktijdige opleidingsperiode.”

Steun van de Vlaamse overheid

De Vlaamse Overheid heeft voor dit project een budget van 560.000 euro vrijgemaakt. Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, staat volledig achter dit initiatief: “Werk zorgt voor inkomen, structuur, sociaal contact, integratie en emancipatie. We moeten dan ook alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen aan een goede job te helpen, ook in onzekere coronatijden. JobRoad is een belangrijke hoofdrolspeler in dit verhaal. Met hun grote expertise, breed netwerk en nauwe samenwerkingen kunnen ze mee het verschil maken op de arbeidsmarkt. Om hen een stevige duw in de rug te geven, maken we met de Vlaamse regering 560.000 euro vrij voor Jobroad die samen met de andere partners het “Wendbare loopbanen voor elk talent”- project vorm zal geven.”