Select HR

Select HR maakt samen met vakbonden studie over HR-beleid

Als Belgisch HR speler, actief als burn-out en outplacement specialist, heeft Select HR naar eigen zeggen een belangrijke doelstelling gemeen met de vakbonden. Met name het begeleiden en ondersteunen van het individu in zijn professioneel traject. Daarom organiseerde Select HR recent een rondetafelgesprek met de vakbonden van West-Vlaanderen. Het doel was om trends en de juiste aanpak op gebied van burn-out en outplacement begeleiding bloot te leggen. Na het samenleggen van de ervaringen was iedereen het erover eens dat de bedrijven zich ten volle bewust zijn van het risico van stress op de werkvloer en de rol die zij hierin kunnen spelen. Bedoeling moet zijn eerder te voorkomen dan te genezen, aldus beide partners. Om dat te bereiken zou er nood zijn aan diepgaande en concrete actieplannen. “Het is vooral ook heel belangrijk er vroeg bij te zijn", zegt experte Sylvie De Strooper namens Select HR. "Hoe herkennen we de signalen van een werknemer die te veel stress ondervindt? Hoe kunnen we voorkomen dat het verder afglijdt? En hoe reïntegreren we werknemers? Bedrijven hebben hierin echt nog baat bij een gespecialiseerde partner om hen te begeleiden. Alleen zo kan het probleem op lange termijn en structureel worden aangepakt."

Bedrijven beseffen ondertussen dat wat er op de werkvloer gebeurt een belangrijk effect op hun werknemers heeft. De HR-departementen zullen de organisatie van binnenuit gaan heruitvinden. "Als totaalprovider staat Select HR dan ook klaar om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een duurzaam HR-beleid", aldus nog Sylvie De Strooper. “Wij hebben het grote voordeel door onze uitgebreide ervaring in HR consultancy, werving en selectie en projectsourcing een helikopterview aan de dag te kunnen leggen. Die heeft de organisatie zelf soms verloren doordat de focus op het dagdagelijks operationele ligt.”

Ook rond outplacement werden enkele belangrijke conclusies getrokken. Iedereen was het eens over het belang van  een individuele aanpak in plaats van een  collectieve behandeling. “Een ontslag gaat namelijk vaak gepaard met heel wat stress”, vertelt Sylvie De Strooper nog. “Vaak  heeft stress het ontslag veroorzaakt. Maar als dat niet het geval is veroorzaakt het in ieder geval heel wat extra belasting. Daarom is aandacht voor het individu dan ook primordiaal in een outplacement begeleiding. Aandacht voor de specifieke noden van persoon tot persoon. En in een collectieve begeleiding is daar simpelweg geen tijd voor. Bovendien zijn er in een groep werknemers onder collectieve outplacement begeleiding ook vaak grote leeftijdsverschillen. Dat betekent dat er in die groep ook heel verschillende niveaus van levenservaring, verschillende zienswijzen op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. Voor elk van die personen moeten er in de begeleiding dan ook heel andere accenten kunnen worden gelegd."