Voka thuiswerken

Voka mengt zich in discussie over al dan niet thuiswerken

KORTRIJK - Bijna 4 op de 10 kmo’s in West-Vlaanderen geeft zijn medewerkers waar mogelijk de kans om vanaf september deels te telewerken. Dat blijkt uit de grote telewerkenquête van Voka West-Vlaanderen en SD Worx. “Het is duidelijk dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat inzake telewerk", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. "Elk bedrijf is uniek, waardoor er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt tussen werkgever en medewerker. In het uitwerken van een beleid wordt ook best niet gefocust op het individu, maar worden beter afspraken gemaakt in functie van de werking van het team.”

De grote terugkeer naar kantoor in september? Die zal in het ene bedrijf al meer voelbaar zijn dan in het andere. Elk bedrijf, elke medewerker en elke job is immers verschillend, dus moet er telkens gezocht worden naar het beste evenwicht, vindt Voka. Zo gaan de meeste West-Vlaamse bedrijven in september voor: 2 werkdagen per week thuis en 3 op kantoor. Gevolgd door 1 werkdag thuis. Bij 5,1 procent van de werkgevers is zelfs 100% thuiswerk mogelijk en ook toegestaan.

“De cijfers bevestigen alvast dat kmo’s na corona meer structureel telewerk zullen toelaten", aldus Annelies Rottiers, strategisch adviseur kmo bij SD Worx. "Bedrijven staan hierbij echter wel voor een evenwichtsoefening waarbij een ‘terug-naar-kantoorbeleid’ hand in hand gaat met een ‘thuiswerkbeleid’. Duidelijke afspraken zijn een must, maar het is duidelijk dat veel kmo’s zich extra flexibel opstellen.”

A la carte

In 42% van de West-Vlaamse ondernemingen is het echter onmogelijk om medewerkers van thuis uit te laten werken vanwege de aard van hun activiteiten. Dit is niet onlogisch gelet op het economische weefsel dat onze provincie kenmerkt. Bovendien blijkt het ook dat zeker niet iedereen wil telewerken. Zo geven medewerkers zelf ook aan dat ze vaak de omgeving van het bedrijf verkiezen boven het telewerken. De laagste bereidheid in Vlaanderen om één keer per week thuis te werken, treffen we aan in onze provincie (23%). “Dit bewijst de meerwaarde van een bedrijfsomgeving en de sociale contacten onder collega’s die broodnodig zijn, tevens om de cultuur en het DNA binnen het bedrijf te bewaken en bewaren”, duidt Bert Mons.

Argument in war of talent

Uit onderzoek van SD Worx blijkt tot slot dat de mogelijkheid om af en toe eens thuis te kunnen werken, voor een derde van alle medewerkers in de top drie van bepalende factoren staat om te kiezen voor een nieuwe werkgever. Werkgevers weten dat en spelen hier dan ook actief op in. "Een heel aantal werkgevers wil het thuiswerken nog meer uitspelen als een troef om nieuw talent aan te trekken in de war for talent die in West-Vlaanderen post corona als nooit tevoren woedt", besluit Bert Mons. "De zoektocht naar mensen is prangender dan ooit. Maar ook om medewerkers te behouden is het in sommige bedrijven een troef."